– Vann er ingen handelsvare Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse advarer mot Veolias forsøk på å innynde seg hos ordførere og rådmenn for å få overta driften av kommunenes VA-anlegg. Tekst: PER FLAKSTAD – Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Offentlig eie og drift skal sikre innbyggerne retten til rent vann til selvkost. Ut fra denne holdningen er det en selvfølge at Fagforbundet støtter Senterpartiets forslag om å lovfeste at vann- og kloakkvirksomhet skal forbli i offentlig eie for all framtid, sier Stein Guldbrandsen, leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. Offentlig Sp-politikerne Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen har sendt inn et forslag om at Stortinget skal be regjeringen fremme en ny lov som sikrer at vann- og avløpsstrukturen forblir i offentlig eie for all framtid. Kommunal- og forvaltningskomiteen inviterte til en høring om forslaget like før jul, og det vil sannsynligvis bli behandlet i Stortinget før påske. – Konkurranseutsetting av vann som ressurs går dårlig hvis man på den ene siden vurderer vann som et kommersielt produkt, og på den andre siden vurderer vann som en OFFENTLIG: Stein Guldbrandsen mener offentlig eierskap og drift av vann- og avløpsanleggene er en sentral del av den norske velferdsstaten. basistjeneste som befolkningen har krav på. Hensynet til folks helse, sikkerhet og ressursforvaltning må komme i første rekke, skriver Lundteigen og Vedum som bakgrunn for forslaget. De mener derfor det er svært viktig å styrke og sikre det offentlige ansvaret, og koordinere en helhetlig samfunnsplanlegging for å bedre vannforsyningsnettet. Veolia Vann er ikke enig med forslagstillerne, men mener at et lovpålagt offentlig eierskap ikke vil bidra til å løse utfordringene som vann- og avløpssektoren står overfor. – Å fjerne muligheten for andre driftsformer enn egenregi vil frarøve kommunene en velprøvd mulighet for risikostyring, kvalitetssikring og profesjonalisering av tjenestene, og dessuten innskrenke deres selvråderett, uttrykte selskapet under høringen. – Alternativ drift Norske kommuner har til nå vært svært forsiktige med å konkurranseutsette VA-driften. Oslo kommune har inngått kontrakt med Bekkelaget Vann AS om driften av Bekkelaget renseanlegg. Selskapet eies av Veolias multinasjonale konkurrent Läckeby Water Group med hovedkontor i Sverige. Etter en storstilt annonsekampanje i fjor høst, har Veolia nå sendt brev og en informasjonsavis til alle ordførere, rådmenn og tekniske sjefer rundt om i landet. – Vi vil fortelle at det finnes et alternativ til egenregi, og påpeke fordelene med samarbeid mellom 30 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM