FEIENDE FLOTT: Rossakorn Hagen svinger moppen for Mangfoldsåret. og mangfold Stavanger løfter blikket fra oljebrønnene og satser stort som europeisk kulturby i 2008. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Olje, kultur På scenen stemmes orgelet. Teknikken sjekker lyd og lys. Det er rolig stemning, tett opp til åpningen 12. januar klokken 12. – Her skal vi ha kontroll, det er det ingen tvil om, smiler Henning Bredal. Han er produksjonsleder i Stavanger konserthus som er valgt til åsted for høytidelig åpning av Stavanger som europeisk kulturby. Produksjonslederen er en røslig kar som koordinerer mannskapene og passer på at det er folk i alle posisjoner. Kongen kommer – De kongelige kommer inn døren til venstre! opplyser han med myndig stemme. Scenefolkene fester den røde løperen med dobbeltsidig teip så ingen skal snuble på vei til konge- og dronningstolene. – Det er spennende å få være med på åpning av Stavanger som kulturhovedstad. Og alltid hyggelig når kongen kommer. Da må alt klaffe, sier Henning Bredal, uten spor av nervøsitet. Han kjenner konserthuset ut og inn, etter over 25 år i jobben. Henning Bredal har også lagt til rette for 280 barn som synger avslut- ningssangen i forestillingen. De har fått låne lille øvingssal i bygningen ved siden av, og kan gå tørrskodd i en tunnel når de skal på scenen. Han synes det er gøy at utøvende små kunstnere får utvikle seg, og gleder seg til det nye konserthuset skal stå ferdig om tre år. Et liv i musikken – I musikkparken her på Bjergsted kan de få første musikkopplæring på Stavanger kulturskole, fra videregående kan de begynne på Institutt for musikk, dans og drama. Og når de er ferdig utdannet, får de forhåpentlig jobb i Stavanger symfoniorkester, som er største leietaker her i Konserthuset, sier Bredal. Om han er glad i jobben? – Jeg føler meg heldig. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det er gøy å se hvordan unger får et forhold til musikk og har glede av å spille. Jeg spiller ikke selv, men synes det er gøy å jobbe med dem som framfører noe. Og å få jobbe med logistikk. Å få kabalen til å gå opp. Produksjonslederen har skiftet fra svart t-skjorte til findressen. Stavanger 2008-direktør Mary Miller og de kongelige er på vei. Rød løper er rullet ut. Henning Bredal veksler noen ord med mor til Jenny (7) og Andrea (5) Hagerup som snart skal overrekke blomster til dronning Sonja. Kulturåret kan begynne. STOLT: Produksjonsleder Henning Bredal i Stavanger konserthus. 32 > Fagbladet 2/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM