Usikkert om læreplasser Jentene på Sandaker videregående skole skal søke om læreplass i helsearbeiderfaget om en knapp måned, men Helse Sør-Øst har fortsatt ikke oversikt over hvor mange plasser som er opprettet. 54 > Fagbladet 2/2008 Tekst: SANDRA LILLEBØ Foto: ERIK M. SUNDT – Vi trenger litt action, sier de fem jentene Fagbladet møter en vinterdag på Sandaker videregående skole i Oslo. De er snart ferdige med to år på skole, og skal som første kull etter innføringen av det nye helsearbeiderfaget ut i lære til høsten. I løpet av de to årene har de fått forsøke seg i praksis ulike steder, og de levner liten tvil om hva som frister mest når de skal velge yrkesvei. – Det er hyggelig å jobbe på sykehjem, men det skjer ikke så mye der. Jeg har lyst å jobbe med alle aldersgrupper, men spesielt med barn, sier Marianne Rønningen Myhre. Carina Christensen er enig. Hun har allerede bestemt seg for å ta videreutdanning innen barsel, kreft og lindrende pleie, og få seg jobb på sykehus. 4000 plasser Sykehuset er drømmearbeidsplassen for alle de fem, og Chinyere Anugweje har allerede bestemt seg for å bli sykepleier. Når de andre fire går ut i lære til høsten, starter hun på allmennfaglig påbygning for å få studiekompetanse. Kanskje er det like greit. For i skrivende stund er det lite som tyder på at alle som ønsker seg læreplass på sykehus fra høsten av, vil få det som de vil. – Beregninger Fagforbundet har utført, viser at det samlet sett vil være behov for 4000 læreplasser for helsefagarbeidere i helseforetakene hvert år fra høsten av. Men foreløpig ser det dårlig ut, sier ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, Linn Hemmingsen. Ikke tallfestet For kort tid siden sendte Helse- og omsorgsdepartementet sine konkrete krav til de regionale helseforetakene gjennom de såkalte oppdragsdokumentene. I dokumentet som ble oversendt Helse Sør-Øst, heter det at «Helse Sør-Øst skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksis- plasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste». Videre slås det fast at «Helse SørØst skal gjennom samarbeid med fylkeskommunene bidra til at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser – med et særlig fokus på ambulansearbeiderutdanningen og den nye helsefagarbeiderutdan- fbaargang2008 fbseksjonSAM