«Her i barnehagen lever jeg ut galskapen.» JOBBLIV fbaargang2008 fbseksjonSAM