I INNHOLD > Foto: Sidsel Hjelme 8    TEMA: Tariffoppgjøret 8 Gir ikke slipp på AFP 10 – Retten til heltid viktigst 12 Nei til dyrere pensjon 14    Hundreåring fratatt nattevakt 16    Robotene kommer! 20    PORTRETTET: Tida det tar 48    FOTOREPORTASJEN: Ikke bare paroler 54    Den store vandringen 62    – Et klokt valg for framtida FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Den som intet våger... 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Sprenger rammer Kunnskap gir ansvar Ved Kroken undersvisningssykehjem i Tromsø er de ansatte oppslukt av å lære mer om demens. Læringen er medarbeiderstyrt, og med mer kunnskap får de ansatte også større ansvar. Som undervisningssykehjem har de dessuten et spesielt ansvar for å utvikle og spre fagkunnskap om demens. 42 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Fra øst til vest Håndverkere og kremmere fra tidligere sovjetstater drar vestover på jakt etter bedre betalte jobber. I verste fall hindrer mangelen på kvalifisert arbeidskraft vekst i landene de forlater. 54 > 2 > Fagbladet 3/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak M J R M K Foto: Marit Bendz L E E T Ø fbaargang2008 fbseksjonHEL