NYTT Kjemper for AFP og lavlønnsprofil Vårens tariffoppgjør er i gang. 5. mars utvekslet LO-leder Roar Flåthen og NHOs Finn Bergesen jr. håndtrykket som markerer startskuddet. – For oss er heving av lavlønte, likelønn og AFP de viktigste kravene, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen til Fagbladet. – Medlemmene på disse områdene er stort sett lavlønte. Økonomien i oppgjøret er derfor viktig. Sentrale elementer i våre krav er heving av lavlønn og likelønn, understreker Jan Davidsen. – Regjeringen må trå til Forbundslederen er også opptatt av å komme i mål med STARTSKUDDET: Vårens tariffoppgjør er i gang. LO-leder Roar Flåthen overleverte LOs krav til NHO-sjef Finn Bergesen jr. mandag 5. mars. Kommunesektoren starter forhandlingene 7. april. De forbundsvise tilpasningsforhandlingene skjer slag i slag i mars. Fagforbundets medlemmer som er omfattet av NHOoppgjøret, er hovedsakelig pleie- og omsorgspersonell i private sykehjem, ambulansesjåfører, frisører, Oslo Vei, e-verk og transportsektoren. Domkantor anker dom Kirkelig Fellersråd i Trondheim anker dommen i saken mellom domkantor Oddbjørn Sæbø og arbeidsgiver. I januar vant saken om sin stilling i Nidarosdomen. Trondheim tingrett ga ham medhold i at en tvangsflytting til en annen kirke var en degradering. Fagforbundsadvokat og prosessfullmektig Geir Høin er forundret over anken. – Det er ingen feil ved dommen. Å be om fire–fem dager til behandling i lagmannsretten er unødvendig sløsing med kirkens midler, og dette er trist for Sæbø. Jeg vurderer en midlertidig forføyning om at han skal få komme tilbake til Nidarosdomen mens saken verserer i rettsystemet, sier Geir Høin til Fagbladet.    MoS avtalefestet pensjon (AFP). – Den rødgrønne regjeringen bør legge de nødvendige midler på bordet for at vi skal komme i havn med AFP og unngå streik, sier forbundsleder Jan Davidsen. 7. mars overleverte Fagforbundet sine krav for NHO Service (tidligere SBL) som omfatter ansatte i pleie og omsorg i private sykehjem. For private ambulanser vil Fagforbundet be om at forhandlingene utsettes og harmoneres med forhandlingene mellom LO Stat og Spekter som starter 4. april. Mandag 10. mars ble kravene for ansatte i e-verkene overlevert. Og tirsdag 11. mars startet forhandlingene om Transportavtalen og Nettbussavtalen. KS og Spekter Den 7. april starter det store tariffoppgjøret for flertallet av Fagforbundets medlemmer i kommunesektoren. Kravene er ikke tallfestet ennå. Kravene vil avhenge av resultatet i NHO-oppgjøret . Samme dag overleveres kravene til arbeidsgivermotparten Spekter for de ansatte i helseforetakene. Dette er de såkalte A-delsforhandlingene, som omfatter de generelle kravene. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE KAMPKLAR: Fagforbundsleder Jan Davidsen er forhandlingsleder for LO i kommunesektoren. Fagforbundet med i lederforum Siden desember i fjor har to tillitsvalgte vært med i Ballangen kommunes lederforum. – Vi får innflytelse, og får komme med våre innspill på et tidlig stadium. Vi er likeverdige partnere i lederforumet, forteller hovedtillitsvalgt i Ballangen, Jorunn Bakke. Hun er hjelpepleier, men 55 prosent frikjøpt som tillitsvalgt. I forumet sitter to kommunalledere, rådmannen, en utreder og to hovedtillitsvalgte – én fra Fagforbundet og en fra Utdanningsforbundet. Unik medbestemmelse – Dette har vært lovpålagt i 30 år i aksjeselskapene. At forbundene utgjør en tredel av lederutvalget, tror vi kan bedre samarbeids- klimaet og bygge gode arbeidsvilkår i kommunen, forteller rådmann Svenn Ole Wiik. Bakke er enig, og slår fast at ordningen er unik. – Foreløpig er jo dette ganske nytt. Men vi opplever på ingen måte å være gisler og alibi for rådmannen og kommunens avgjørelser. Med i ansettelser Når lederforumet møtes, er det med sakskart, avstemmingsmyndighet og protokoller. Forumet fungerer også som ansettelsesråd i kommunen. På denne måten er de to største fagforeningene direkte involvert i ansettelsene som gjøres i Ballangen kommune. – Dette er en ny tidsregning. Organisasjonene har tidligere slitt med å bli hørt. Nå sitter vi rundt samme bord og bruker vår medbestemmelsesrett – med beslutningsmyndighet, avslutter hovedtillitsvalgt Bakke. Tekst: THOR-WIGGO SKILLE UNGDOMSKURS Fagforbundet N-Trøndelag, S-Trøndelag og Møre og Romsdal inviterer til GRATIS ungdomskurs med Tema: «ARBEIDERHISTORIE» v/Ommund Stokka Rica Hell Hotell, Stjørdal 7.–9. mai 2008 For informasjon kontakt: vegard.granaune@fagforbundet.no Fagbladet 3/2008 > 5 fbaargang2008 fbseksjonHEL