NYTT > SER PÅ REVISJONEN Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil sette søkelyset på virkningene av Bondeviks-regjeringens privatisering av kommunerevisjonen i 2004, skriver NTB. Hun minner om at de rød-grønne partiene gikk mot endringene. > HELSE VESTS TUR Som siste helseregion i Norge får Helse Vest videreutdanning for ambulansepersonell. – Vi skal samarbeide med Helse Bergen og Høgskolen i Lillehammer (HiL) som har utviklet studiet i samarbeid med ulike akuttmedisinske miljøer i Norge, sier May Aasebø Hauken ved Betanien diakonale høgskole. > NÅR IKKE BARNEHAGEMÅL Mange av landets kommuner klarer ikke å nå målet om full barnehagedekning i 2008. Blant kommunene som svikter småbarnsforeldrene og regjeringens fagre løfter, er Oslo, Bærum, Bergen, Ålesund, Skedsmo, Halden, Karmøy og Søgne. > AVLYSER KRAFTKRISE Statnett tror ikke lenger på et kraftunderskudd her i landet. Klimaendringer gir mer regn og mildere klima – noe som betyr større produksjon og mindre behov for strøm. > PROBLEMER I NAV Midtveis i reformperioden knaker Nav-byggverket i sammenføyningene. Entusiasme og begeistring er i ferd med å bli avløst av frustrasjon og stress. En fredag i februar ble fire ansatte ved Nav-kontoret på Frogner i Oslo sykmeldt på grunn av jobben, skriver Aktuell. 6 > Fagbladet 3/2008 Støttegruppe for kurdere Etter ni år i Norge satset Hawre og Bilal på ei framtid her. Nå blir de to tromsøværingene med kurdisk bakgrunn kastet ut av landet. I april 2006 kunne en stolt Hawre Mohammed Ali åpne døren til sitt eget skredderverksted midt i Storgata i Tromsø. Passet var stemplet med lovlig oppholds- og arbeidstillatelse, og framtida så lys ut for kurderen fra Nord-Irak som har vært i Norge siden 1999. Uten jobb Tromsøværingene strømmet til, og Hawre fikset det meste, enten det var kjoler som var blitt for trange eller bukser som var for lange. Nå er de glade dagene over for Tromsø-skredderen. Før jul fikk han brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som hadde funnet ut at oppholdstillatelsen fra 2005 var innvilget på feilaktig grunnlag. Dermed ligger det an til at Hawre må forlate både skredderverkstedet og landet. Bilal Gahni Mohammad er i samme situasjon som Hawre. Han jobbet som bussjåfør da brevet fra UDI kom, og måtte slutte på dagen etter at arbeidsgiver fikk telefon fra politiet. At Tromsø trenger bussjå- SLUTTSØM: At de er velintegrerte, snakker norsk og har jobb betyr ingenting. Ifølge UDI må Hawre Mohammed Ali (ved symaskinen) og Bilal Gahni Mohammad ut av landet. fører betyr ingenting i denne sammenheng. Støttegruppe Fagforbundet i Tromsø har etablert en støttegruppe for Hawre og Bilal. – Slik kan man ikke behandle mennesker er som har vært ni år i Norge, og som har hatt både oppholds- og arbeidstillatelse i orden, sier talsmann for støttegruppa, Helge Hole. Støttegruppa har sendt brev til både integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen og en rekke stor- tingsrepresentanter der de krever en ny og mer human flyktningpolitikk. Bekymret Hawre Mohammed Ali er dypt bekymret for framtida, og ber politikerne om også å bruke hjertet når de vurderer asylsaker: – Jeg har ikke lovlig opphold i Norge, men hvor skal jeg reise – jeg har ikke lenger noe hjemland. Ingen kan sendes til Irak slik situasjonen er der. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Informasjon til lesere og annonsører: Neste nummer kommer i mai Fagbladet kommer ikke ut med noen utgave i april. Neste nummer kommer rundt 19. mai. Bagrunnen for dette er at landsstyret i Fagforbundet i desember vedtok å kutte antall utgivelser av Fagbladet fra 11 til 8. De innsparte midlene skal flyttes fra produksjon av Fagbladet til informasjonsprodukter. Så langt er det heller ikke planlagt noen nye temahefter for 2008. Fagforbundets ledelse utreder i samråd med klubbene framtida for Fagbladet og de yrkesfaglige temaheftene. Målet var å være ferdig til 1. mars, men fristen er utsatt flere ganger – og ventes nå etter påske. Planen for resten av 2008 er én utgivelse i mai og én i juni. Til høsten kommer det tre nummer, mot normalt fem. Redaksjonen vil trolig kunne informere om framtida for Fagbladet og temaheftene i vårt mai-nummer. Tekst: FRODE RØNNING fbaargang2008 fbseksjonHEL