TEMA TARIFFOPPGJØRET VANSKELIG: Hjelpepleier Gunn Elisabeth Volden stoler på at de tillitsvalgte gjør jobben sin. Vernepleier Anne-Lise Enget tar det som det kommer. – Jeg vet ikke helt. Det jeg vet, er at jeg ikke orker å jobbe lenger enn til jeg er 62 år. Så håper jeg å få en pensjon så jeg klarer meg. Vi kan jo for Guds skyld ikke få det dårligere. – Vi har jo allerede betalt for AFPordningen i tidligere oppgjør. Dette blir en ren forsvarskamp, skyter Helge Galtrud inn i et forsøk på å berolige Gjerstad. Galtrud er leder for Fagforbundet i Lillehammer og sitter i styret for Aksjon forsvar AFP. Under tariffkonferansen for Hedmark og Oppland i november i fjor, var han på talerstolen et utall ganger for å få inn store og små endringer i forslagene som skulle oversendes Fagforbundet sentralt. – Hvor mange ganger sto du egentlig bak mikrofonen? – Nei, det husker jeg ikke. Men det var en del. Og resultatet ble jo bra, konstaterer han. – Men hva er så viktig med alle disse detaljene? – Vi tillitsvalgte har vært veldig opptatt av å få de helt rette formuleringene. Det viser seg at detaljene kan ha stor betydning for det endelige resultatet, sier Galtrud, og viser til et eksempel angående det nye tidligpensjonssystemet. Regjeringen sier at alle skal få tidligpensjon, men utelater å nevne at inntektskravene i realiteten gjør at færre vil ha rett til AFP. Og slik er regnestykket: – Forslaget var at man skulle ha tjent 4,3 ganger folketrygdens grunnbeløp i 40 år for å kunne gå av ved fylte 62 år. Når vi vet at grunnbeløpet er på 66.812 kroner, vil det si at man må tjene 287.000 kroner – i 40 år – for i det hele tatt å kunne benytte seg av denne ordningen. Dette tallet er høyere enn grunnlønna til en fagarbeider i det offentlige! – Vi må kunne mer Vi må altså bak tallene for å finne den oppsiktsvekkende virkeligheten: Med en slik ordning vil mange av Fagforbundets medlemmer – trolig også Gjerstad – stå uten rett til tidligpensjon. – At selv de som har tatt fagbrev og jobber full tid ikke vil tjene nok til å benytte seg av AFP, dét skjønner folk, og det gjør dem rystet, sier Galtrud. Den mangeårige bystyrerepresentanten for RV vet at det er nødvendig å kunne sakene godt når man skal utfordre de som sitter over ham i makthierarkiet. – Hvis du ikke gjør det, er du dømt til å tape. De som har makt trenger ikke argumenter. Hvis du ikke har makt, må du derimot kunne mer enn de andre. – Hvorfor kan vi ikke bare stole på Jens Stoltenberg når han sier at vi skal ha en tidligpensjonsordning som er minst like god som i dag? Galtrud ler. – Det er mye som blir sagt av politikere som ikke holdes. Det er vi mange som vet. Men når en minister sier at ordningen skal være «minst like god», må vi være i stand til å plukke det fra hverandre. Medlemmene stoler på at vi kan gjøre regnestykkene. – Skjønner du at det kan bli oppfattet som flisespikkeri? – Ja, jeg skjønner det. «De som har makt trenger ikke argumenter.» Helge Galtrud, leder, Fagforbundet Lillehammer Gjerstad sier hun vil stå på krava. At hun er klar til streik om nødvendig. Men forhåpningene er ikke de største. – Jeg tror egentlig ikke vi får så mye mer. Aller mest ønsker jeg at vi skal få flere vikarer. Les mer om AFP: • altomafp.no LO-fagbladenes felles portal for stoff om AFP    • Lo.no    • forsvarafp.no Nettsida til de ivrigste AFP-forkjemperne • pensjonsreform.no Regjeringens side om pensjonsreformen og endringene i AFP 10 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL