TARIFFOPPGJØRET TEMA – Retten til heltid viktigst – Selv med gode oppgjør bak oss, har vi sakket etter privat sektor. Det håper vi endrer seg med dette oppgjø- ret. Men penger er ikke alt. Retten til heltid må tariff- festes, mener Marianne Hartløfsen og Hanne Bjørndal. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Svend Jørgen Martinsen (28) forstår at AFP er viktig, men for den unge kokken ligger tidligpensjon så langt fram i tid at problemstillingen ikke har truffet ham med full tyngde ennå. – Jeg er mest opptatt av hva jeg kan få i lommeboka nå. Jeg har akkurat kjøpt hus og trenger pengene i dag, ikke om 30 år, sier Martinsen. – Samtidig forstår jeg at AFP er viktig for fagbevegelsen, og jeg jobber jo på samme sted som folk som virkelig har behov for et slikt tilbud. Derfor mener jeg Fagforbundet må bruke tid og krefter på å informere spesielt de unge medlemmene om betydningen av AFP, slik at de forstår hvorfor forbundet prioriterer som det gjør, sier Martinsen. Rett til heltid Spesialhjelpepleier Marianne Hartløfsen (61) og hjelpepleier Hanne Bjørndal (45) håper på et oppgjør der noe av forskjellen mellom offentlig og privat sektor kan jevnes ut. Men de vet ikke om de tør håpe på et resultat opp mot seks prosent. TIL Å LEVE AV: Det er viktig å ha en lønn som det er mulig å forsørge seg på, mener Marianne Hartløfsen, Svend Jørgen Martinsen og Hanne Bjørndal. > Fagbladet 3/2008 > 11 fbaargang2008 fbseksjonHEL