SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Trenger lindring Bakkane bo- og servicesenter tar også i bruk sanseopplevelser for å gjøre tilværelsen mer lystbetont for ikke-kurative pasienter. 28 > Kontakt gjennom sansene Sanserom kan stryke kommunikasjonen. Brukere med autistiske trekk har spesielt stor nytte av denne formen for miljøterapi. 30 > Fire ble én Fire fagforeninger i Trondheim har gått sammen i Fagforbundet Trondheim. Med 6700 medlemmer blir de forbundets største. 58 > Tas godt imot i Tromsø Nav har store utfordringer Nav mangler mye kompetanse når det gjelder funksjonshemmede brukere. Sivilombudsmannen reiser flere kritiske spørsmål til saksbehandlinga overfor denne gruppa, skriver Helserevyen. Nav får kritikk for mangelfull informasjon om rettigheter. Ombudsmannen synes også det er problematisk at Navs leger overprøver pasientens fastlege og spesialist. Ifølge ombudsmannen opplever mange brukere søkersituasjonen som ydmykende på grunn av nedlatende holdning fra saksbehandler. Det blir derfor vanskelig å gi klart uttrykk for behov. Dårlig kommunikasjon gjør det vanskelig å ta imot informasjon og veiledning. Ivaretakelsen av informasjons- og veiledningsplikten vil ifølge sivilombudsmannen være en stor utfordring i Nav i tida framover. KES Inspirasjon fra KS På nettsidene til KS finner du inspirasjonsartikler om prosjekt til fordypning. Her ligger blant annet en artikkel om Stavanger Universitetssykehus som tar imot 25 elever i vår, og elever fra Bodø videregående som er utplassert ved Nordlandssykehuset. Les mer på www.ks.no KES I august ønskes 24 nye helsefaglærlinger velkommen til Universitetssykehuset i NordNorge (UNN). Nyutdannede veiledere skal sørge for at lærlingene får maksimal uttelling fra første dag. – Dette er virkelig en solskinnshistorie i en hverdag som ellers er preget av tøffe nedskjæringer, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på UNN, Lill-Vera Pedersen. Hun har vært med gjennom hele prosessen med å tilrettelegge for både lærlingplasser og veilederutdanning på UNN. I begynnelsen av februar var veilederne som skal ta imot lærlingene samlet til den første av tre samlinger. De som ønsker det kan også ta en eksamen som gir ti studiepoeng og muligheter for påbygging i høgskolesystemet. Målet med veilederutdanningen er å bevisstgjøre og utvikle hjelpepleierne som nå skal inn i en ny rolle. – Hjelpepleierne sitter med mye kompetanse som de ikke tenker over i det daglige. Det blir som å kjøre bil, du tenker ikke over hvorfor du skifter gir, du bare gjør det. Når vi skal fungere som veiledere for lærlingene, er det viktig å være bevisst sin egen kompetanse, hvorfor gjør vi det vi gjør. Hjelpepleierne står høyt i kurs AMBASSADØRER: Hjelpepleierne Lill-Vigdis Thomassen (t.v.) og Silje Bithammer skal sammen med hovedtillitsvalgt Lill-Vera Pedersen sørge for å gjøre helsefagarbeideryrket attraktivt for Tromsø-ungdommen. ved UNN i Tromsø, forteller LillVera Pedersen. – Både leger og sykepleiere ser at vi har bruk for denne kompetansen, og 70 av sykehusets hjelpepleiere er over 60 år, så vi har virkelig et rekrutteringsbehov. Dette er også noe av bakgrunnen for at UNN er aktivt ute i skolen og informerer. Hjelpepleierne Silje Bithammer og Lill-Vigdis Thomassen fra UNN er med på veilederopplæringen, og de sitter også i en ressursgruppe som i de kommende ukene skal ut i Tromsø-skolene og informere. – Vi har mye å friste ungdommen med: Lønn under utdanningen, masse ulike muligheter for jobb og videreutdanning, og ikke minst et givende yrke, sier de to ambassadørene for det nye helsearbeiderfaget. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Fagbladet 3/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonHEL