Lindring 28 > Fagbladet 3/2008 med lyd og bilde Noen dager er kroppen full av smerte, eller formen er for dårlig til å bevege seg ut. Da er det mulig å finne glede og avkobling gjennom sanseinntrykk på avdelingen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: DAG NORDSVEEN Innenfor døra til lindrende avdeling følger du en tjue meter lang korridor med dører inn til vaktrom, pasientrom og samtalerom før kjøkken og møterom. På veien passerer du fire holdeplasser, alle med sitteplass til to på venstre side. På høyre side er veggen delvis dekket av store fotografier. Innendørs natursti – Her kan pasientene vandre fram og tilbake, alene eller sammen med noen. Eller de kan sitte ned og nyte utsikten, forteller Venche Skifjeld, hjelpepleier på lindrende avdeling ved Bakkane bo- og servicesenter i Skien. Skifjeld setter seg selv ned på en av benkene og lar blikket hvile på foto- grafiet som går fra vegg til tak på andre siden av korridoren. Illusjonen av å befinne seg i skogen på bildet forsterkes av fuglesang fra høytalere under benken. Et annen stopp gir utsikt til en tulipanhage, mens du på den tredje kan sitte og se på et akvarium eller en peis, begge på en stor fjernsynsskjerm. fbaargang2008 fbseksjonHEL