KURS § Videreutdanning i ? Barnevern i et minoritetsperspektiv På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Høgskolene i Lillehammer, Finnmark, Oslo og Telemark utviklet en videreutdanning for økt flerkulturell kompetanse i barnevernet. Videreutdanningens mål Studiets tre hovedtemaer Studiets varighet, omfang og nivå Målgruppe Opptakskrav Søknadsfrist : Oppstart: Studiested og kontakt Fagbladet 3/2008 > 35 fbaargang2008 fbseksjonHEL