KURS KURS I FAGFORBUNDET Fagforbundet Hordaland, Seksjon helse og sosial og Kommunal Kompetanse inviterer til kurs s    Berøring. Å stimulere den taktile sansen Tid og sted: Hotell Augustin, Bergen 31. mars kl. 09.00-15.30. Foreleser: Chanette Roihjert, Helsepedagog og den eneste i Norge som er godkjent for å utdanne berøringspedagoger i Taktil stimulering. Teoretisk del Hvordan nærme seg. Huden som organ og sanseorgan. Kjenselreseptorene. Forskning omkring effekter av berøring. Informasjon om berøringsmetoden Taktil stimulering. Praktisk del Hvordan nærme seg. Praktiske øvelser i å bruke berøring. Kurset er for deg som ønsker å få økt forståelse for betydningen av bevisst berøring i pleie-, rehabiliterings- og omsorgsarbeid. Behovet for berøring øker ved sykdom, skader og funksjonshemminger. Den er en viktig støtte i den palliative pleien, i rehabilitering, ved innlæring og brukes også for stressreduksjon, for friskvern og i bedriftshelsetjenesten. Etter kurset kan man evt videreutdanne seg til berøringspedagog i metoden «Taktil berøring» Pris: Kr 1350,Målgruppe: Alle yrkesgrupper som arbeider for personer med psykisk utviklingshemming. Hjelpeverger, foreldre og støttekontakter er også hjertelig velkommen. Kursansvarlig: Gry Nævdal Bolstad SHS/Sigurd Inge Vardøy KK Påmelding: Region-vest@kommunal-kompetanse.no Telefon: 417 89 500 Påmeldingsfrist: 17. mars s    Bli tryggere i møte med aldringsprosessen hos psykisk utviklingshemmede Tid og sted: Hotell Augustin, Bergen 11. april kl. 09.00-15.30 Foreleser: Knut Ove Solberg, sjefpsykolog ved Voksenhabilitering ved Ullevål universitetssykehus. Tema: Atferdsmessige og psykologiske symptom ved demens hos personer med utviklingshemming. Utagerende atferd, depresjon. Hvilke tegn skal du se etter når du er usikker på om det er begynnende demens? Diagnostisering. Dokumentasjon og registrering. Gode verktøy for å hjelpe personen til en bedre hverdag. Planlegging, struktur og fleksibilitet i miljøarbeidet. Er tilbudet for våre brukere stimulerende nok for å ivareta mestring, verdighet og deltakelse i hverdagen? Blir alle sett som enkeltindivid i en travel hverdag? Går du fra jobben med en god følelse? Kommunikasjon og flerfaglig samarbeid. Pris: kr 1450,Målgruppe: Alle yrkesgrupper som arbeider for personer med psykisk utviklingshemming. Hjelpeverger, foreldre og støttekontakter er også hjertelig velkommen. Kursansvarlig: Gry Nævdal Bolstad SHS/Sigurd Inge Vardøy KK Påmelding: Region-vest@kommunal-kompetanse.no Telefon: 417 89 500 Påmeldingsfrist: 25. mars s Helsehospersonermedutviklingshemming Tid og sted: Hotell Augustin, Bergen 23. mai kl. 09.00-15.30 Foreleser: Ivar Mæhle overlege Barne og ungdomspsykiatrisk ved Haukeland universitetssykehus.Han har allsidig og tverrfaglig erfaring med utviklingshemming, autisme og hjerneskader fra praksis innen nevrologi, psykiatri, allmennlege og habiliteringsvirksomheten. Helseproblem hos utviklingshemmede differensialdiagnose. Tema: Er det bare spesiell atferd eller er det sykdom eller hva kan det være? Epilepsi, syndrom med spesiell atferd, diagnoseverktøy, psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Kurset gir grunnleggende kunnskap om helseproblemer, epilepsi, syndrom, psykisk lidelser og utfordrende adferd hos spesielt utviklingshemmede, diagnostikk, og behandling. Kurset inneholder også konkrete beskrivelser av og fremgangsmåter for å fange opp og analysere helseproblemproblem, finne ut hva som er hva når symptom og mulige diagnoser filtrer seg inn i hverandre Pris: Kr 1450,- Målgruppe: Alle yrkesgrupper, vernepleiere, hjelpepleiere, aktivitører, miljøarbeidere mf. som arbeider for personer med psykisk utviklingshemming. Hjelpeverge, foreldre og støttekontakter er også hjertelig velkommen. Kursansvarlig: Gry Nævdal Bolstad SHS/ Sigurd Inge Vardøy KK Påmelding: Region-vest@kommunal-kompetanse.no Telefon: 417 89 500 Påmeldingsfrist: 5.mai Målgruppe for alle kurs arrangert av Kommunal Kompetanse og Fagforbundet er: Alle yrkesgrupper, vernepleiere, hjelpepleiere, aktivitører, miljøarbeidere mf. som arbeider for personer med psykisk utviklingshemming. Hjelpeverge, foreldre og støttekontakter er også hjertelig velkommen. 36 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL