og unge lærlinger, som skal ut i praksis, sier Ask. Bergen kommune har som mål at de deretter til enhver tid vil ha 250 lærlinger i helsearbeiderfaget ute i lærebedrifter. – Da holder det ikke å samarbeide med bare ett sykehus, selv om Haukeland vil ta imot 30 nye lærlinger i året. Vi håper derfor å få avtaler også med Olavviken, Haraldsplass og andre sykehjem med høyere medisinsk nivå enn det som er vanlig på sykehjem. Trengs på sykehuset Prosjektleder syntes det var viktig å legge inn sykehuspraksis i utdanningsløpet for helsefagarbeidere. – De skal jo etter hvert erstatte hjelpepleierne, så de trengs i spesialisthelsetjenesten også i framtida. Men uten praksis herfra tør de ikke søke seg hit, mener Torunn Ask. Det ideelle læreløpet for framtidas lærlinger i helsearbeiderfaget vil for henne være ett år i kommunen, seks måneder i sykehus og de siste seks månedene enten i kommunen eller på sykehus. Fikk prøve seg For å få opprettet læreplasser i spesialisthelsetjenesten for de 12 første lærlingene i helsearbeiderfaget, gikk HR-seksjonen i dialog med blant annet Helse Bergen. GOD KJEMI: – Et godt og tillitsfullt forhold mellom instruktør og lærling har mye å si for at veiledningen skal fungere, mener Wenche Rauø og John Helge Engan. SPENNENDE: – Vi var spent på å få en lærling på avdelingen. Det var en positiv erfaring, og vi kan godt tenke oss at lærlingene er her mer enn tre måneder, sier May Kristin Lønseth. – Haukeland er vant til å administrere lærlinger, for de har jo hatt både kontor- og kjøkkenlærlinger i mange år. Men avdelingene hadde bare erfaring med sykepleierstudenter og hjelpepleierelever – Kommunen på sin side har lang erfaring med blant annet lærlinger i omsorgsfag. Vi foreslo derfor, og fikk gjennomslag for, at vi sammen med sykehuset kunne øve oss på å ha lærlinger innen helsefag. – På den måten fikk sykehuset føle hvordan lærlingordningen fungerte på egen arbeidsplass før de bestemte seg for om de ville bli med videre, sier Ask. Nye instruktører Lærebedrifter må selv stille med instruktører og ta ansvar for at lærlingene får den kompetansen som læreplanen krever. Bergen kommune    > Fagbladet 3/2008 > 39 fbaargang2008 fbseksjonHEL