«En hjelpepleier vet bedre hva som kreves av en helsefagarbeider enn andre gjør.» tilbød sykehuset å sørge for opplæring av instruktører i forbindelse med pilotprosjektet. Wenche Rauø er hjelpepleier på hematologen med lang erfaring som veileder for hjelpepleierelever, og hun takket ja til å ta opplæring som instruktør for helsefagarbeidere. – Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, så det var litt skremmende, sier hun. – Men det gikk bra. Vi kom godt overens, og John Helge fikk plukka vekk noen av unotene mine, ler hun og kikker bort på lærlingen for å se om han er enig. God kjemi – God kjemi mellom instruktør og lærling er en forutsetning for at det skal fungere, mener Torunn Ask. Hun trekker fram en annen suksessfaktor ved de instruktørene som nå blir rekruttert. – Tidligere har veilederne i mange sykehus vært sykepleiere. Men de er ofte usikre på hvilket nivå de skal legge veiledningen, og er redd for å Torunn Ask kreve for mye. Det er derfor en fordel at lærlingen får instruktører med omtrent samme utdanning. En hjelpepleier vet bedre hva som kreves av en helsefagarbeider enn andre gjør. May Kristin Lønseth synes det er mange fordeler med å ha en lærling på avdelingen sammenliknet med en elev. – Det var greit at du var her så lenge, og at du fulgte turnusen. Studenter og elever er mye mer borte. John Helge gikk på topp sammen med Wenche. Han gikk hennes vakter, og det ble intensiv veiledning. Som fagansvarlig så jeg jo at han etter hvert kunne arbeide selvstendig. Gevinst Torunn Ask er rask til å ta tak i nettopp dette at en lærling etter en viss tid bidrar til økt grunnbemanning, og dermed er en stor fordel for avdelingen. – Ifølge opplæringsloven skal halvparten av læretida være opplæring. Den resterende halvparten skal brukes til verdiskapning. De nikker alle når hun sier at tre måneder i sykehus ikke er nok. – Med tanke på verdiskapning, bør nok en lærling være her lenger. De voksne elevene som har deltatt i pilotprosjektet, kom fort inn i stell og pleie. Men vi må regne med at de yngre lærlingene bruker litt lenger tid. Tilbake Noen av de tolv ferske helsefagarbeiderne i Bergen har i løpet av læretida funnet ut at de vil skifte arbeidsplass. Jon Helge Engan er derimot innstilt på å fortsette i bofellesskapet. – Jeg syntes det var godt å komme tilbake etter ni måneder på sykehjem, ni måneder i hjemmetjenesten og tre måneder på sykehuset, sier han. De tolv lærlingene vil ta fagbrevet så snart kriteriene for fagbrevet kommer i løpet av våren. Og innen høsten har de også tatt instruktørkurs med veiledningspedagogikk slik at de er klar til å ta imot de første ordinære lærlingene i helsearbeiderfaget. Nye og større krav Det er langt mer krevende for en lærebedrift å ha en lærling enn en elev i praksis. – Når elever er ute i praksis, er det skolen som administrerer ordningen. Lærerne kommer ut på arbeidsplassen og har ansvar for å legge til rette for at eleven lærer det han eller hun skal. Det er også skolen som lager prøver og systemer for å dokumentere alt som foregår, sier Torunn Ask, prosjektleder ved HR-seksjonen VERKTØY: – Vi har brukt læreplanen og laget oppgaver ut fra de kravene som blir stilt til lærlingene, forteller Torunn Ask. (Human Resources) i Bergen kommune. – En bedrift som tar inn lærlinger, har derimot hovedansvaret for opplæringen. De skal stille med instruktører selv, og de må også dokumentere at lærlingen har lært det som kreves for å ta fagbrevet. HR-seksjonen i Bergen kommune har utarbeidet et verktøy for lærebedrifter. Det er en opplæringsbok som deles ut til hver enkelt lærling og alle lærebedriftene som tar inn lærlinger i helsearbeiderfaget. For mer informasjon om opplæringsboken, kan du sende en e-post til Torunn Ask, torunn.ask@bergen.kommune.no 40 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL