KURS BYGG VIDERE PÅ DET DU HAR Grip muligheten. Ta et steg videre. Velg fagskolen Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er en spennende, meningsfull og utviklende utdanning som gir mange karrieremuligheter videre. Utdanningen har som overordnet mål å utdanne høyt reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. HELTID, DELTID OG NETTSTØTTET UTDANNING Fagskolen i Gjøvik, telefon 61 14 54 00 Fagskolen i Oslo, telefon 23 46 41 00 Fagskolen Telemark, telefon 35 56 93 50 Fagskolen Tinius Olsen, telefon 32 86 76 00 Fagskolen i Vestfold, telefon 33 07 90 00 Østfold Fagskole, telefon 69 97 33 00 Sjekk hvilke linjer den enkelte fagskolen har på: Nyhet Vil du bli helsefagarbeider? Med praksis og nettstudier kan du bli helsefagarbeider via NKS. Kurset tar deg gjennom pensum ved hjelp av bøker, veiledningstekster, videoer og øvingsoppgaver. Er du hjelpepleier med ønske om en spesialisering? Du kan velge mellom psykisk helsearbeid, eldreomsorg eller rehabilitering. Alle er off. godkjente som fagskoleutdanninger av NOKUT. Kombiner jobb og utdanning – og start når du vil www.nks.no Tilbyr følgende helsefaglige utdanninger deltid over to år: • Psykisk helsearbeid • Kreftomsorg og lindrende pleie • Eldreomsorg • Demens og alderspsykiatri • Barsel- og barnepleie • Miljøarbeid innen rus • Helseadm. og pasientrettede IKT-systemer • Yrkesfaglig veiledning Oppstart: Uke 35 – 2008 under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere. Søknadsfrist 20. mai 2008 For søknadsskjema og informasjon ta kontakt med skolen: www.firmapost@fagskolen.gjovik.no eller tlf. 61 14 54 00 Fagbladet 3/2008 > 41 www.one-stop.no Foto: Runar Nes/Grønli gruppen fbaargang2008 fbseksjonHEL