Entusiasme for utv 42 > Fagbladet 3/2008 – Jeg vil lære mer om demente, sier Kirsten Nilsen (49). Hun er ikke alene. På Kroken sykehjem i Tromsø er de ansatte konstant sultne på ny kunnskap. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN – Det er alfa og omega at avdelingslederne er interessert i sine medarbeidere og i å høre på deres ideer. Da får vi læring som tar utgangspunkt i de utfordringene de ansatte møter i hverdagen. Nytt perspektiv på jobben Kirsten Nilsen og hjelpepleierkollega Else Andreassen har begge vært bevisst på å skaffe seg videreutdanning for å styrke sin kompetanse. Dette har de gjort både gjennom eksterne videreutdanninger og kortere kurs. Mens Kirsten har vært på Universi- Som undervisningssykehjem har Kroken sykehjem et spesielt ansvar for å utvikle og spre fagkunnskap. Nøkkelen til å lykkes ligger på mange måter hos de ansatte, framholder enhetsleder på Kroken, Sissel Skoghaug. – Vi skal være en lærende organisasjon. Da må også den enkelte med- arbeider få ansvar. Læringen må være medarbeiderstyrt både for å få opp initiativet og få til bedre læring, sier Skoghaug. – Samtidig må vi som ledere legge til rette for læring, supplerer fagutviklingssykepleier Toril B. Mobakken: fbaargang2008 fbseksjonHEL