KURS • Dagklasser KUNNSKAPSKURS • Kveldsklasser KURSTILBUD    • Fjernundervisning    • Nettforelesninger AFTENSKOLEN Region 1 VIDEREGÅENDE SKOLE    FAGSKOLEUTDANNING • Helse- og sosialfag    • Autismeomsorg • Ambulansearbeider    • Barsel- og barnepleie • Barne- og ungdomsarbeider    • Eldreomsorg • Helsefagarbeider    • Helseadministrasjon • Fotterapeut    • Kreftomsorg • Ortopeditekniker    • Psykisk helsearbeid • Helsesekretær    • Rehabilitering • Tannhelsesekretær    • Spesialpedagogikk • Farmasitekniker    • Veiledning • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no/trondheim    • http:// www.fagbladet.no E-post: trondheim@aftenskolen.no    • Telefon: 73 57 28 00 ledelsen tre møter, hvor funksjonsfordelingen på det nye sykehuset ble tatt opp. Knutsen mener disse møtene burde blitt avholdt tidligere. – Da ville vi unngått en del av den brannslukkingen vi har holdt på med, uttaler hun. I forbindelse med byggingen av det nye sykehuset har det vært et mål at kompetansen skal være svært høy. – Når vi har stilt spørsmål om hjelpepleiere og helsefagarbeidere til ledelsen, har de alltid snakket om hvor høy fagkompetanse dette nye sykehuset skal ha. Men de har sagt veldig lite om hva dette innebærer, sier Knutsen. Etter at både Fagforbundet og Aksjon Helsefagarbeider har henvendt seg til ledelsen, har sykehuset besluttet å ta inn 20 helsefagarbeiderlærlinger fra Lørenskog. De er også i samtaler med skoler i Skedsmo og Strømmen. Hvor mange lærlingplasser det endelig blir, er derimot usikkert. – Men at det ser lysere ut i 2008 enn i 2007, er det ingen tvil om, sier tillitsvalgt Elna Knutsen. Tekst: SANDRA LILLEBØ Lysere tider ved A-hus I fjor ville ledelsen ved Akershus universitetssykehus kutte antall hjelpepleiere, og de nye helsefagarbeidernes stilling var høyst usikker. Nå er situasjonen en helt annen. Elna Knutsen, tillitsvalgt for Fagforbundet på A-hus, vil likevel ikke kalle endringene i helseforetaket en snuoperasjon. – I fjor var ikke ledelsen spesielt positiv til disse yrkesgruppene. Hvordan dette vil lande, vet jeg ikke noe om, sier hun. Litt dumt Knutsen forteller at det var på en konferanse i april i fjor at direktøren ved sykehuset, Erik Normann, ordla seg «litt dumt» i forhold til hvordan hjelpepleierne og helsefagarbeiderne skulle ivaretas. Derfor engasjerte hun seg for å få ledelsen til å forstå at de fortsatt må ha sin plass i foretaket. I begynnelsen av november i fjor hadde Fagforbundet, Sykepleierforbundet og sykehus- Fagbladet 3/2008 > 45 fbaargang2008 fbseksjonHEL