«Et samfunn for alle er et samfunn hvor ingen møter lukkede hender,» sa Knut Roger Andersen fra Arbeiderpartiet til de oppmøtte på 1.mai-frokosten på Prinsdal vel. På Youngstorget er det Rune Gerhardsen som fronter de røde flaggene. «Denne kampen skal vi vinne,» sier Fagforbundets Jane Brænden, og mener selvfølgelig en av de viktigste arbeidslivssakene i vår tid: kampen mot uønsket deltid. 10.00    11.00    12.00 > 50 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL