OSS Medlem nr. 20.000 Rett før jul kunne Fagforbundet Sør-Trøndelag registrere medlem nummer 20.000. Det var Grete Yri Auestad, leder av avd. 104 Trøndelag Teatertekniske forening, som vervet Ophelia Anane Ofori. Ophelia jobber som renholder på teateret. I tillegg jobber hun en dag i uka på kulturkafeen Isak. Der jobber hun for organisasjonen Et knippe jubilanter En spesiell innbydelse ble sendt ut til 25-årsjubilanter i Fagforbundet og 40-årsjubilanter i LO da Fagforbudet Ålesund avd. 214 avholdt julemøte. Tre av elleve 40-års jubilanter, Erling Stokke, Oline Relling Holen og Steinar Engvik, deltok på møtet og fikk overrekkt nål, diplom og blomster. Av de 41 jubilantene som skulle ha 25-årsnål, deltok Turid Jensen, Trofaste medlemmer Fagforbundet avd. 193 Eidskog har avholdt årsmøte der det også ble delt ut utmerkelse for 25 års medlemskap i Fagforbundet og 40 års medlemskap i LO. Fra venstre fylkesleder Karin M. Mathisen, Mariann Biller (25), Solveig Midtskogseter (25), Knut Svendsen (40), Ragnhild Midtskog- Rabita som hjelper enslige, unge asylsøkere med bl.a. leksehjelp og matlaging, samt oppbygging av sosiale nettverk. Ophelia kom til Norge og Trondheim fra Ghana for 15 år siden. Der jobbet hun i 20 år som barne- og ungdomsarbeider. Hun ønsker å få godkjent/videreutdannet seg innen sitt fag, slik at hun kan fortsette å jobbe som barne- og ungdomsarbeider. Tekst: Else Thorstensen Anne T. Sellereite, Bjørn Lauritsen, Liv Nerland, Gunnar Sørensen, Kari Sørvik, Selma Lorgen, Lisbeht Skulstad, Trond Mæland. Ivar Weibust var til stede for Else-Marie Weibust. På bildet er jubilantene samlet etter overrekkelsen, som leder Mariann Brandstad og nestleder Arnt Silset fra fylkesstyret Møre og Romsdal stod for. Tekst og foto: Anne Grete Engeset seter (25), Ruth Mathisen (25) og Ada Repshus (25). Bak leder i avdelingen Geir M. Melbye. Tekst: Odd S. Jahren SOSIALT LIV: Ein arbeidsplass er ein viktig del av det sosiale livet, meiner Inger-Anne Mortvedt. Ein jobb gir sjølvtillitt Dei seier ho har redda dagen og humøret til mange med den blide stemma si. Inger-Anne Mortvedt sit ved sentralbordet på servicekontoret i Austevoll kommune i Sunnhordland to eller tre dagar i veka. – Om det er hektisk, varierer, er det ho får sagt mellom to telefonar. – Ein grunn til at eg trivst så godt på kommunehuset, er at eg kjenner meg inkludert. Her er eg personen IngerAnne, og ikkje den blinde IngerAnne. Det er eg veldig glad for, seier sekretæren som fekk sin første førarhund om lag samstundes som ho blei mor for tredje gongen for 28 år sidan. Men den aller viktigaste grunnen til at ho trivst så godt på servicekontoret, er at ho liker å hjelpe, vegleide og vere eit medmenneskje for publikum. – Eg liker veldig godt å snakke med folk. Og når eg høyrer dei blir glade og nøgde, smittar det over på meg, seier ho. Inger-Anne blir sjølvsagt opprørt over at så mange menneske med funksjonshemming blir halde utanfor arbeidslivet. –Detåhaeinjobbågåtil,har mykje å seie for sjølvtilliten, meiner ho. Austevoll kommune har vore velviljug til å leggje arbeidsplassen til rette, og Nav har dekka alle ekstrautgifter. Med moderne teknologi er det fullt mogleg for Inger-Anne å gjere det same som andre sekretærar. – Stort sett klarer eg meg av di datamaskina mi les opp alle epostar, fortel sekretæren som håper kommunen vil gi plassen hennar til ein annan med same funksjonshemming når ho ein gong gir seg. For her er fleire på øya som har same sjukdomen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN > ARBEIDSGLEDE INGER-ANNE MORTVEDT Sekretær Austevoll kommune 64 > Fagbladet 3/2008 Foto: Eivind Senneset fbaargang2008 fbseksjonHEL