«Det er godt å bli voksen. Jeg er mer glad i den jeg er.» JOBBLIV fbaargang2008 fbseksjonHEL