I INNHOLD > Foto: Erik M. Sundt 8    TEMA: Tariffoppgjøret 8 Gir ikke slipp på AFP 10 – Retten til heltid viktigst 12 Nei til dyrere pensjon 14    Hundreåring fratatt nattevakt 16    Robotene kommer! 20    PORTRETTET: Tida det tar 40    FOTOREPORTASJEN: Ikke bare paroler 46    Den store vandringen 54    – Et klokt valg for framtida FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 34 Seksjonslederen 49 Debatt 52    KRONIKK: Den som intet våger... 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Sprenger rammer Sunn og frisk Elever ved Kjenn ungdomsskole i Lørenskog i Akershus møter opp før skolestart for å trene. Og etter en frivillig treningsøkt venter en sunn frokost. Det nye tilbudet skal gi ungdommene ny energi og gode matvaner. Etter skoletid er det igjen klart for trening eller leksehjelp – for alle som ønsker det. 28 > 27–38    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fra øst til vest Håndverkere og kremmere fra tidligere sovjetstater drar vestover på jakt etter bedre betalte jobber. I verste fall hindrer mangelen på kvalifisert arbeidskraft vekst i landene de forlater. 46 > 2 > Fagbladet 3/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak M J R M K Foto: Marit Bendz L E E T Ø fbaargang2008 fbseksjonKIR