TARIFFOPPGJØRET TEMA KAMPVILLIG: Klubbformann Per Martinsen og de andre medlemmene i Oslo Sporveiers Arbeiderforening er villige til å streike for å beholde dagens AFPordning. > Fagbladet 3/2008 > 9 fbaargang2008 fbseksjonKIR