Aktiv suksess 28 > Fagbladet 3/2008 På Kjenn ungdomsskole i Lørenskog møter elevene gjerne opp mer enn en time tidligere enn de må. Tekst: SUSANNE LUND JOHANSEN Foto: ERIK M. SUNDT ble evaluert sist vår, var tilbakemeldingene fra både lærere og elever svært positive. – Det var unisont halleluja, sier undervisningsinspektør Mette Karin Nordeng. Fra skolestart i høst ble prosjektet satt i gang på de tre andre ungdomsskolene i kommunen. På Kjenn skole har de utvidet tilbudet til å gjelde alle de tre trinnene. Motiverte elever Prosjektleder og idrettslærer Stian Bjermeland har ansvaret for de daglige aktivitetene. – Jeg er kjempefornøyd, dette har gått over all forventning. Elevene er veldig motiverte til å stå opp tidlig, og det ser ut som de trives godt. Vi kjørte noen målinger, og de fysiske resultatene var veldig bra. Elevene som var minst aktive fra før, var de som viste størst framgang. Klokka er 07.40. I den lille gymsalen på Kjenn ungdomsskole spurter 23 elever rundt og holder hverandre i hendene to og to. Gymsko smeller i gulvet. Det skriker i gummisåler som bråbremser. Lekne gledeshyl høres fra alle kanter. Utenfor er den mørke morgenen ennå bare opplyst av gatelykter, men 8. klassingene er i full gang med å leke har’n. De har tilbud om fysisk aktivitet før skoledagen starter ved å delta i Lørenskogmodellen: En modell som har vist seg å være en stor suksess. Grunntrening og frokost Det hele begynte med at flere idrettslag i Lørenskog ønsket å samarbeide om å få mer fysisk aktivitet inn i skolen. De satte ned et arbeidsutvalg som utviklet Lørenskogmodellen. Med denne skulle elevene få dekket behovet for grunntrening gjennom skoleuken, altså rolig trening over lengre tid. Initiativet var i tråd med Stortingsmelding 16 (2006/2007) «...og ingen sto igjen», og Kjenn skole gikk med på samarbeid. En sunn og god frokost ble en viktig del av prosjektet. Elevene skulle også få leksehjelp to dager i uka, med særlig fokus på digitale hjelpemidler. Modellen ble satt ut i livet med åttende klasse på Kjenn skole 7. november 2006. Da forsøket fbaargang2008 fbseksjonKIR