VARIERT TRENING: På Kjenn ungdomsskole i Lørenskog møter elevene gjerne opp mer enn en time tidligere enn de må, for å leke har’n. RIKTIG KOSTHOLD: En sunn frokost etter endt treningsøkt skal bidra til å gi elevene ny energi og gode matvaner. Nikolai Tellmann i 8D er en av morgenfuglene som trives med mye aktivitet. Han har en morgen med svømming og en morgen med gym hver uke. Elevene har tilbud om aktiviteter hver dag, men melder seg på et antall dager som passer dem. Nikolai mener mosjonen har positiv innvirkning på resten av skoledagen. – Jeg er blitt mer opplagt og lærer bedre i alle fag, sier han. Amund Sigstad, kontaktlærer for 9B, har det samme inntrykket av sine elever. – Det er tydelig at disse elevene har fått en positiv start på dagen. De holder konsentrasjonen lenger. Sosiale bånd I gymsalen piler elevene rundt trener Bjermeland med beundringsverdig energi. En av jentene snubler og faller i gulvet med et klask. Fortumlet hjelpes hun straks opp av venninnen. – Vi håper og tror at det også skaper tettere bånd mellom elevene. Etter hvert vil vi kanskje forsøke å blande de ulike trinnene mer også, sier Bjermeland. Tonje Dalberg i 8A synes det sosiale miljøet i gruppa er veldig bra. – Vi treffer og blir kjent med flere enn vi hadde gjort ellers, sier Tonje. Samarbeid Undervisningsinspektør Nordeng medgir at det kanskje er et utradisjonelt grep for en skole å bli med på et privat initiativ fra idretten. – Noen syntes nok det var truende, men vi har bare positive erfaringer. Vi nyter godt av klubbenes anlegg og kompetanse. Selvfølgelig er det noen områder hvor idrettens interesser skiller seg fra våre. For eksempel har de sponsorer, noe vi ikke kan ha i skolen. Det viktigste for idretten har vel vært at elevene som driver idrett får grunntreningen på skolen, slik at de kan bruke fritida på spesialtrening. For oss har det derimot vært viktigst å få med elevene som ikke driver idrett fra før. Nordeng er stolt over at de også har fått jenter med innvandrerbakgrunn til å delta. Hun mener at siden leksehjelp var en del av modellen, bidro det til at også disse elevene meldte seg på. Bevilgninger Klokka tikker mot 08.15, og elevene rydder opp i en fei. De skal rekke å dusje, skifte og spise før undervisningen begynner om en halvtime. Snart samler sultne elever seg rundt bordene i den lille, varme kantinen. På et langbord står brød og knekkebrød, ost og skinke, pærer, epler og appelsiner. For elevene er dette gratis. Lørenskog kommune bevilget 1,3 millioner kroner, som finansierte prosjektet på alle de fire ungdomsskolene fram til årsskiftet. > LØRENSKOGMODELLEN • Bygger på de tre grunnpilarene grunntrening, riktig kosthold og leksehjelp. • Rundt 120 av 325 elever på Kjenn skole deltar. • Elevene har tilbud om fysisk aktivitet hver dag, enten før eller etter skolen. • Integrering gjennom idrett er et viktig mål: både integrering av elever med innvandrerbakgrunn, og elever med spesielle fysiske behov. • Er tatt i bruk på alle fire ungdoms- skolene i kommunen siden skolestart i høst. • Kommunen bevilget 1,3 millioner kroner til prosjektet på de fire skolene fram til sist årsskifte. Fagbladet 3/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonKIR