PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Dusjar i dialekt I kyrkjene i Hallingdal har både talemål, tru og teknologi fått plass i spesialbygde hus for born og unge. Lyttedusjane er kyrkja sin kreative måte å vege opp for at dei som nasjonal institusjon truleg har vore med på å undergrave dialektane. Distribuert med Fagbladet TEKST OG FOTO: HEIDI MOLSTAD ANDRESEN nr. 2 2008 © Toyni Tobekk fbaargang2008 fbseksjonKIR