Skattkista Returdresse: Pirion, Næringsbedet i Vatlandsvåg, 4235 Hebnes B veit ikkje heilt og synest det er vanskeleg å spørje. Like vanskeleg som det er å forstå at sjefen til faren ikkje vart sint den gongen faren mista ein hammar ned frå eit høgt stilas. Det kunne jo gått så gale, og faren gjekk heim frå jobb midt på dagen. Det skjer alltid dramatiske ting i bøkene om Mika, så også i denne. Forteljarstemma er som alltid alvorleg og lågmælt. Somme ungar eg har lese boka for synest det blir for alvorleg, medan andre likar bøkene fordi det skjer skumle ting. Bøkene tar oss dessutan tilbake i ei anna tid og introduserer ungane for opplevingar og ikkje minst ord som er rimeleg ukjende i dag. Når mora til Mika handlar på krita, må det forklarast. Det er i det heile mykje å snakke om i denne boka. Det gjeld både for teksten og ikkje minst for teikningane. På eit bilde sit Mika i ein raud lenestol i eit hjørne av stova og tenkjer, og aldri har eg sett ei stove så stille og så full av tankar. Toyni Tobekk Kveldssong for Blakken C Fo la, fo la Blak    -    ken! D m No    er    Blak ken trøtt fo la og    mod. Blak    -    ken. FC Blak    -    ken    skal    bli mett    og    god. Å    fo la, MIKA OG TJUVANE Av Heikki Gröhn og Akin Duzakin Det Norske Samlaget 2007 I den tredje boka om Mika handlar det om rett og gale og kjenslene inne i magen og hovudet når ein ikkje veit kva ein skal meine om ting. Faren til Mika jobbar på ein byggjeplass. I nærleiken er det nokre gutar som har bygd eit kaninbur med materiale dei har stole på byggjeplassen. Eller er det steling? Mika 2. vers: Snart skal Blakken sova. Ikkje meire slit i dag, ikkje meire sele-gnag, og ikkje meire tråva. 3. vers: fola, fola Blakken. Går du inn i stallen din, så kjem vesle guten inn og klappar deg på nakken 4. vers: Ser du guten smila, høyrde du det bod han bar? Han skal helsa deg frå far: I morgon skal du kvila. 5. vers: Drøym om det, du Blakken: Berre eta, berre stå, kanskje kring på tunet gå med veslegut på nakken. Tekst: Nordahl Rolfsen Melodi: Edvard Grieg 5 PiRion -kurs Kveldsong for Blakken er henta frå «Songboka til tunkatten» sjå meir på www.tunkatten.no Kva kultur er det me ønskjer at barna våre skal lære? Om kurset Kulturavisa Pirion tilbyr kurs i kulturformidling for tilsette i barnehage og småskule og elles andre som arbeider med små barn. Kurset skal vere med å bevisstgjera dei vaksne på kva kultur ein ønskjer å formidle og syne korleis den lokale kulturen og historia er eit godt grunnlag for dette. Korleis skapar me ein kulturbarnehage? Ole Brum, Ola Tveiten eller Barbie, kor hentar barna opplevingar frå? Kontakt: Vil du tinga kurs eller få meir informasjon, ta kontakt med Astrid Eidhammer Hjelmeland: tlf: 52 79 04 84 / 97 19 47 88 (måndag og tysdag mellom 9 og 15) epost: pirion@norsk-plan.no Samstundes blir det praktiske øvingar som dei vaksne kan ta med seg i sitt vidare arbeid. Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 timar. Om Pirion Stiftinga Pirion gir ut kulturavisa Pirion fire gonger i året. Me bidreg og fast til Fagbladet, seksjon kyrkje, kultur og oppvekst, åtte gonger årleg. Pirionkursa er eit tilbod me har til alle, heilt uavhengig av abonnement. Om kurshaldarane Kurshaldarane våre har brei erfaring frå folkemusikk, forteljarstudium, kulturskule og kulturliv generelt. PiRion Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no PIRIONERSTØTTAAVNORSKKULTURRÅD,FAGFORBUNDETOGLNK PIRION02/2008,9.årgangen–ISSN1502-3036 Utgivar:StiftingaPirion Adresse:Pirion,NæringsbedetiVatlandsvåg, 4235HebnesTlf:52790482,faks52790481.Heimeside:www.pirion.no Ansvarlegredaktør:ToyniTobekk,mobil98221410Redaksjon:AstridEidhammerHjelmeland,tlf52790484 E-post:pirion@norsk-plan.no Formgjeving: Salikat Design LES! fbaargang2008 fbseksjonKIR