I INNHOLD > Foto: Dag G. Nordsveen 8    TEMA: Tariffoppgjøret 8 Gir ikke slipp på AFP 10 – Retten til heltid viktigst 12 Nei til dyrere pensjon 14    Hundreåring fratatt nattevakt 16    Robotene kommer! 20    PORTRETTET: Tida det tar 36    FOTOREPORTASJEN: Ikke bare paroler 42    Den store vandringen 50    – Et klokt valg for framtida FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 34 Seksjonslederen 45 Debatt 48    KRONIKK: Den som intet våger... 52 Oss 54 Kryssord 55    Tegneserie og Petit 58    JOBBLIV: Sprenger rammer Tilbake til kommunen Det politiske flertallet i Trondheim ønsker å ta renovasjonen tilbake som en kommunal tjeneste. Men ingen vet ennå hva som vil skje med aksjeselskapet som i dag håndterer næringsavfallet i kommunen. 28 > 27–34    KONTOR OG ADMINISTRASJON Fra øst til vest Håndverkere og kremmere fra tidligere sovjetstater drar vestover på jakt etter bedre betalte jobber. I verste fall hindrer mangelen på kvalifisert arbeidskraft vekst i landene de forlater. 42 > 2 > Fagbladet 3/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286 241 393 Trykksak M J R M K Foto: Marit Bendz L E E T Ø fbaargang2008 fbseksjonKON