«Omsorg kan ikke erstattes av en maskin.» Kjellfrid Blakstad, leder Seksjon helse og sosial Fagbladet 3/2008 > 17 fbaargang2008 fbseksjonKON