«Å kutte i behandlingstida er en hån mot dem som jobber i rusomsorgen.» PORTRETTET fbaargang2008 fbseksjonKON