SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Rekommunalisering Fagforbundet regner med at rekommunaliseringen av renovasjonen i Trondheim skal gi både bedre tjenester og arbeidsforhold. 28> Ungdomsprosjekt Skolehelsetjenesten ved videregående skoler i Oslo har startet et lavterskeltilbud for å hjelpe unge som sliter psykisk. 30> Fire ble én Fire fagforeninger i Trondheim har gått sammen i Fagforbundet Trondheim. Med 6700 medlemmer blir de forbundets største. 50> Vil rekommunalisere revisjonen Vil styrke revisjonen Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil sette fokus på virkningen av Bondevik-regjeringens privatisering av kommunerevisjonen. – Det var etter den store privatiseringsdebatten i Stortinget 2004 at kommunerevisjonens oppgaver ble endret. Det nye kapittel 12 i kommuneloven ble vedtatt mot de rødgrønnes stemmer, sier Kleppa til NTB. I februar møtte statsråden en delegasjon fra Norsk Kommunerevisorforbund som har bedt om at endringene blir revurdert. Kleppa lover å gå igjennom revisjonens oppgaver og vurdere den nye praksisen opp mot forholdene før lovendringen. Hun mener vedtaket var prinsipielt, og at de praktiske virkningene for kommunerevisjonen ikke fikk nok oppmerksomhet. MoS Må sikre kvalitet Vi er opptatt av at Nav-kontorene yter god kvalitet, sier Fredrik Hellstrøm i SKA-administrasjonen. Han understreker dette i lys av flere medieoppslag om en rekke enkeltpersoner som ikke har fått de ytelsene de mener de har krav på. Hellstrøm mener det er behov for en faglig gruppe som kan sikre kompetansen til medarbeiderne på Nav-kontorene.    MoS Administrasjonsleder Fredrik Hellstrøm i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon er glad for Kleppas initiativ for å sette søkelyset på kommunerevisjonen, men vil gå lenger. – Vi ønsker først og fremst å reversere åpningen av privat revisjon. Dessuten må vi få kriterier for at revisjon foretas forsvarlig. I dette ligger at revisjonsselskap ikke skal være rådgiver for ordførere slik vi har sett det i en av Terra-kommunene, sier Fredrik Hellstrøm. Ville torpedere egen revisor Hellstrøm viser til Vik kommune i Sogn der Terra Securities og kommunetoppene i fjor tok alle midler i bruk for å få underkjent innvendingene og revisjonsmerknadene til kommunerevisor Ingvar Linde i forhold til bruk av penger til kjøp av aksjer og obligasjoner. Ifølge Bergens Tidende (BT) skjedde dette etter at Linde i revisjonsmeldingen slo ned på det han mente var endringer i investeringsvilkårene som innebar at Vik opptrådte i strid med kommuneloven om bruk av lån. Et direkte resultat var at Vik måtte bokføre en gjeld på 149,5 millioner kroner. Brudd på kommuneloven Revisjonsmeldingen fra Linde ble sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og resulterte i at Vik på ny ble ført inn i det såkalte Robek- registeret som innebærer at kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen for blant annet låneopptak. Vik kommune troppet opp i Kommunaldepartementet sammen med Terra Securities og en privat engasjert revisor for å overbevise departementet om at Linde tok feil. Ifølge BT innrømmer rådmann Nils Geir Myrkaskog i dag at det knapt kan være tvil om at kommunerevisor Linde har hatt helt rett. I lys av mange uheldige saker er Fagforbundet opptatt av å sette etikk på dagsorden både internt og eksternt. – Vi ønsker å gjenopprette en kommunalt eid revisjon og forvaltning som påser at vedtak blir fulgt opp og hvordan kommunale penger er brukt. Har du gode etiske standarder, oppstår ikke problemer med at penger blir misbrukt, eller blir stukket av med, sier Fredrik Hellstrøm. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 3/2008 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKON