KRONIKK Våger regjeringspartiene å vise at velferd er viktigst i 2009? Det krever at de faktisk gjennomfører en rødgrønn politikk og utfordrer høyresida med en forsterket skatteinnsats for fellesskapet. > MAGNUS E. MARSDAL Forfatter av Frp-koden og AFP på en-to-tre. I denne kronikken hevder Marsdal at regjeringa kan vinne valget i 2009. Et mer rettferdig skattesystem kan hindre offentlig fattigdom og krisen i velferdstjenestene. Den som intet våger..48 > Fagbladet 3/2008 BLIR DET MØRKEBLÅTT styre fra 2009? På noen målinger mangler Høyre og Frp kun fem mandater på stortingsflertall alene. Hva må til for å sikre en rødgrønn seier? Ett forslag, muligens dristig, er å gjennomføre rødgrønn politikk. Da må regjeringa gjøre som velgerne vil: øke skatteinnsatsen til beste for fellesskapet. Massemediene kan gi inntrykk av at folk flest er veldig skattetrøtte. Men her er velgernes holdning i valgåret 2001: • 59 prosent prioriterte offentlige tjenester framfor skattelette. 33 prosent prioriterte omvendt. • 68 prosent sa ja til hardere beskatting av høye inntekter. 27 prosent sa nei. • Den daværende regjeringa Stoltenberg I var for høyreorientert til å mobilisere denne opinionen, og Ap gjorde med 24,3 prosent sitt dårligste valg siden 1920-tallet. OPINIONEN har fortsatt å helle mot venstre. • I 2003 svarte 42 prosent av oss at vi ville prioritere mer penger til skole, 36 prosent svarte eldreomsorg, mens bare 11 prosent ville prioritere skattelette. • I 2004 ble velgerne spurt: «Er du villig til å betale mer [skatt] for å få en bedre eldreomsorg?» 71 prosent svarte ja. I 2005 INNGIKK Ap i et nytt, rødgrønt regjeringsalternativ. De rødgrønne vant. De hadde lovet forsterket satsing på fellesskapet. Likevel sier kommuner fortsatt opp lærere. Likevel tvinges sykehusene til knallharde nedskjæ- skattefingrene unna fatet!». Det er sant at staten ikke trenger penger. Det er hender som mangler innen offentlig tjenesteyting. Det er ikke penger som tar vare på mennesker i sykehjem. Det er det de ansatte som gjør. Skal vi ha nok ansatte innen eldreomsorgen, kan ikke de samme menneskene jobbe som telefonselger eller i klesbutikk. Skal vi bygge nok barnehager og vedlikeholde slitte skolebygg, kan ikke de samme håndverkerne «Det finnes et begrenset antall årsverk til å løse alle tenkelige oppgaver. Derfor må vi prioritere. Det bruker vi skattesystemet til.» ringer. Likevel avdekkes uverdige forhold for våre eldre. Alt dette handler om skatt. Folk flest ønsker trygge offentlige tjenester av høy kvalitet. Og som Høyres Victor Norman har påpekt: Dette krever en forsterket skatteinnsats. Til dette svarer Frp: «Men vår rike oljestat trenger jo ikke flere penger, hold bygge stadig nye kjøpesentre. Det finnes et begrenset «økonomisk handlingsrom» i Norge – et begrenset antall årsverk til å løse alle tenkelige oppgaver. Derfor må vi prioritere. Det bruker vi skattesystemet til. EN ØKT SKATTEINNSATS handler ikke om «å skaffe staten fbaargang2008 fbseksjonKON