– Et klokt valg for framtida Først sang Fagforbundskoret «Internasjonalen» firstemt. Deretter ble fire fagforeninger i Trondheim enige om å snakke med én stemme. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagforbundet Trondheim ble stiftet 28. februar. Med sine 6700 medlemmer blir det forbundets desidert største fagforening. Kristin Sæther blir lokalforeningens første leder, og hun har også vært en viktig motor i arbeidet med å få flere mindre lokalforeninger til å gå sammen om en stor og slagkraftig. Tyngde – Jeg mener dette var et viktig og klokt valg med tanke på framtida. Med én stor forening i ryggen får de tillitsvalgte og forhandlingsapparatet vårt en helhetlig ledelse å forholde seg til, arbeidsvilkårene blir de samme, og argumentasjonen blir enhetlig. Det vil gi oss en tydeligere politikk, og dermed også større politisk tyngde, sier hun. Også vanlige medlemmer skal få merke at de får en større og sterkere forening i ryggen: – En så stor forening har krav på mer frikjøp enn flere små. I tillegg til at leder, nestleder og kasserer får frikjøp, kan vi nå organisere oss slik at alle lokale seksjonsledere og vår ungdomstillitsvalgt får 20 prosent frikjøp. Dermed får vi nye muligheter til å gi medlemmene et godt yrkesfaglig tilbud. Vi kommer til å satse sterkt på de yrkesfaglige seksjonene og på kompetanseheving og fagutvikling i tillegg til arbeidet med å sikre medlemmene våre gode lønns- og avtalevilkår, sier Sæther. Godt forberedt Selve stiftelsesmøtet, med 65 delegater fra de fire gamle foreningene, fore- gikk nesten uten debatt. Sammensetningen av styrer og utvalg ble satt sammen gjennom en lang prosess, og alt ble banket gjennom uten innsigelser. Med kulturelle innslag, godkjenning av alle de gamle foreningenes beretninger, valg og sju forskjellige uttalelser, tok hele stiftelsesmøtet mindre enn to timer. Det forteller om et solid og godt forarbeid. Kristin Sæther legger ikke skjul på at det har vært tøffe diskusjoner underveis: – Da styret skulle settes sammen, måtte vi være konkrete og få navn opp på bordet med en gang. Det var ikke plass til alle, og det var nødvendig å ta den stormen som kom. Vi ønsket å ta vare på flest mulig, men samtidig ble det veldig viktig å stå fast på de beslutningene som ble fattet. – Vi la tidlig opp til en åpen og demokratisk prosess, og med tanke på alle de forskjellige meningene og interessene som skulle forenes, tror jeg dette var en viktig årsak til at vi kom i mål, sier hun. Opprinnelig var det ideen at seks foreninger skulle gå sammen i en stor. > FIRE BLE TIL ÉN Disse fire foreningene gikk sammen og stiftet Fagforbundet Trondheim 28. februar 2008: • Fagforbundet avd 174, stiftet i 2003. Antall medlemmer ca 3090. • Trondhjems kommunale tjenestemenns Forening, stiftet i 1918. Antall medlemmer ca 1340. • Trondhjem kommunale rengjøringskvinners Forening, stiftet i 1922. Antall medlemmer ca 710. • Trondheim Oppvekstforening, stiftet i 2001. Antall medlemmer ca 1560. 50 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON