STIFTET: Alt var godt forberedt, og Fagforbundet Trondheim ble stiftet uten debatt og dramatikk. På talerstolen står foreningens første leder, Kristin Sæther. Fagforbundet Trondheim Brannkorpsforening sa tidlig fra at de ikke ønsket å være med, og Fagforbundet Ingeniørvesenets Arbeiderforening sa nei på sitt årsmøte for to år siden. De fire øvrige foreningen jobbet videre med saken, og har blant annet fått hjelp fra rådgiver Jan Rudy Kristensen fra organisasjonsenheten i Fagforbundet sentralt. Han er imponert over det arbeidet som er gjort. – Dette har først og fremst vært en åpen og god prosess der foreningene har utfordret seg selv til å gi medlem- mene et enda bedre tilbud. Jeg synes resultatet er både spenstig og framtidsrettet. Den nye foreningen satser bevisst på å møte medlemmene ute på arbeidsplassene. Jeg tror nettopp det blir veldig viktig, for på den måten er det mulig å bevare nærheten selv med en organisasjon på denne størrelsen, sier Kristensen. Eksempel til etterfølgelse – Skal vi virkelig få til noe, er det viktig at vi er mange og at vi står sammen. Derfor har dere gjort et viktig vedtak i dag som gir dere mulighet til å få til alt dere ønsker. Dere er et eksempel til etterfølgelse, sa Mette Nord fra Fagforbundets arbeidsutvalg i sin tale til stiftelsesmøtet. – Vi ønsker at de som skal organisere seg i tida som kommer skal se på Fagforbundet som et klokt valg. Det mener jeg vi har lagt forholdene til rette for med denne nye foreningen, sa Kristin Sæther da hun takket for tilliten som den første lederen av Fagforbundet Trondheim. Fagbladet 3/2008 > 51 fbaargang2008 fbseksjonKON