KRYSSORD «Barn trenger forbilder mer enn kritikk.» JOSEPH JOUBERT Hermod Delak-    Be- © 144    tig 11-2007 Kampere Over    Mottager T all    Dreie dømme Praktfull Tre Bolig Kvikk Kul Matemne Pike navn Polit.parti T all Kjør Retning Gjennom Spania Åre Teig Forsorg Bibelsk person Vasse Elev Organisasjon Kul Mesterskap Fri for Dingle Doven    Egle Anfall Pukk Kil Land Person. pron. FN Polit. parti Rett Elske Fremtre Trøtt Bomskudd Pluss Slutt Land Nynorsk pron. Bånd Bakterie T okt Plass Hovedstad Tråkle Pynt Tone Pike navn Likt Retning Naske Fiske utstyr Vond Naske Skjells -ord Land Lever Enhet Forbruk Bor Fluor Pike navn Erindring Pike navn Hovedstad Tekke Vana-    Hoveddium    stad Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 15. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 3 MMFA    > Vi har trukket tre vinnere OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut TID FOR RAID SOVESOFA KNE T KROKKL som hver får 10 flaxlodd: Åge Strøm 7045 Trondheim Vigdis Myrstad Hovden 6740 Selje Grethe Reinertsen 2312 Ottestad åpnes! I NNBO REVERS LEVVGLIS SLAGSIDE TET NAVN LYKKESPILL TONE O A ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET RØRT ATTEST TUNGEN KÅTAKFEENID VEI K KNI SI NG I FØRE SNERTE KLE ANER NM BAO DR MGNEDE R NRAB ELLUFS U OG HODEBRY KAIN    LIME R AURE KVANTA F T 54 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON