SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Rekommunalisering Fagforbundet regner med at rekommunaliseringen av renovasjonen i Trondheim skal gi både bedre tjenester og arbeidsforhold. 30> Endelig uføretrygd Etter over sju års kamp får Pritam Singh Sangha uføretrygd. – Uten de tillitsvalgte i Sporveien ville det ikke gått, sier han. 33> Fire ble én Fire fagforeninger i Trondheim har gått sammen i Fagforbundet Trondheim. Med 6700 medlemmer blir de forbundets største. 50> BLIR SYKE: Brannpersonell har større risiko for å få kreft enn mange andre. Nå endres klesrutinene i Sverige. Kreftalarm for brannpersonell Kvitter seg med oljefyrer Byrådet i Oslo har lagt fram en plan for å kvitte seg med kommunens 341 oljekjeler. – Å erstatte oljekjelene med mer miljøvennlige oppvarmingssystemer er en veldig konkret måte å redusere CO2-utslippene på, sier miljøvernleder Guttorm Grundt til NRK Østlandssendingen. Han ser for seg tre alternativer til oljefyrene. Den ene er fjernvarme hvis det finnes et fjernvarmenett i nærheten. Det andre er biobrenselanlegg, og det tredje er varmepumpe. Prisen for å bytte ut alle oljekjeler i kommunale bygg i Oslo er ca. 300 millioner kroner. Byrådet har som hovedmål å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030, og å slutte med oljefyring innen 2011. – Det er ikke praktisk mulig å fjerne alt på så kort tid, men det er viktig å ha et mål å arbeide mot slik at vi får gjort så mye som mulig de nærmeste tre–fire årene, sier miljøbyråd Peter N. Myhre til Østlandssendingen. Selv om Oslo fjerner sine 341 kommunale oljefyringsanlegg, finnes det fortsatt noe sånt som 16.000 igjen i statlige og private bygg i hovedstaden. Guttorm Grundt oppfordrer derfor alle andre til å tenke i samme baner som kommunen. PF Ifølge en amerikansk undersøkelse har brannpersonell dobbelt så høy risiko for å få testikkelkreft som mennesker i andre yrker. Risikoen for å få andre former for kreft er også høy. – Alarmen har gått. Vi vet ikke riktig hvorfor brannpersonell oftere får kreft, men vi har en mistanke om at årsaken kan være arbeidsklærne deres, sier Gunnar Fridolfsson, arbeidsmiljøombudsmann i det svenske fagforbundet Kommunal, til avisen Svenska Dagbladet. Nye rutiner For kort tid siden fikk fire unge brannmenn i Skellefteå kreft. Da ble rutinene på brannstasjonen endret. Når en brann er slukket, bytter brannpersonellet klær på brannstedet, og legger de brukte beskyttelsesklærne i plastposer. Posene blir kjørt tilbake til brannstasjonen og vasket med en gang. Tidligere ble beskyttelsesklærne hengt opp når personellet kom tilbake til stasjonen. Der kunne plaggene henge lenge og avgi gasser som nå mistenkes for å være både giftige og kreftfremkallende. Skellefteås nye rutiner blir anbefalt av brannpersonellets egen bransjeorganisasjon. Alle stasjoner blir bedt om å ta dem i bruk. – Årsakssammenhengen er ikke soleklar, men vi holder på å undersøke hva gassene fra beskyttelsesklærne inneholder. Vi har også begynt å arbeide med en utredning for å kartlegge hvor mange svenske brannmenn som til nå har fått kreft, sier Fridolfsson. Farlig etterslokking – Jeg tror det er viktig å finne ut hva brannfolk får i seg når de har tatt av seg maskene og går og etterslokker, sier overlege Ulf Flodin ved yrkes- og miljømedisinsk klinikk på universitetssykehuset i Linköping til Svenska Dagbladet. Han arbeider med den svenske utredningen, og han mistenker at den store faren kan være dioksiner som finnes i den halvvarme røyken som siver rundt personellet mens de etterslokker. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 3/2008 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonSAM