Stopper alkotesting Oslo T-banedrift har midlertidig stoppet å bruke en test for å finne ut om jobbsøkere kan ha et alkoholproblem. De tillitsvalgte mener testen er både ubrukelig og ulovlig. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 3/2008 Inntil nylig har alle som ønsker å bli t-baneførere i Oslo måttet ta en blodprøve som skal fortelle noe om langvarig alkoholbruk. Hvis utslagene går over en grenseverdi, betyr det at jobbsøkere ikke får jobb selv om de har bestått øvrige helsesjekker og alle andre kriterier. Etter at Fagbladet skrev om saken på sin nettside i februar, er testene midlertidig stoppet. Slik Fagbladet forstår det, har styret i Oslo Sporveier også løftet ansvaret for kontrolltiltak, blant annet rusmiddeltesting, opp på konsernnivå. Vil ha oppreisning I 2007 ble drøyt 60 jobbsøkere testet. Sju av dem fikk utslag som gjorde at de ikke fikk jobb. Fagbladet har snakket med en av dem. – Dette handler ikke lenger om å få en jobb eller ikke. For meg handler det nå om en personlig oppreisning, sier kvinnen. Hun godtar ikke test- resultatet, og sier hun kommer til å forfølge saken så langt det er nødvendig for å bli kvitt den stigmatiserende mistanken om at hun har et alkoholproblem. – Jeg drikker svært sjelden, kanskje seks–sju ganger i året. Derfor er det helt absurd for meg ikke å få jobb på grunn av mistanke om et alkoholproblem, fortsetter hun. I etterkant har hun tatt nye tester – både hos sin fastlege og hos Oslo Sporveier. Begge har ligget godt innenfor akseptable verdier. Likevel får hun ikke begynne på opplæring. – Jeg tror det er gått prestisje i denne saken, og det synes jeg er veldig leit, sier hun. – Ulovlig Ytterligere en person har testet seg på nytt, med godkjent resultat. Etter at testene er stoppet og styret i Oslo Sporveier behandlet saken, mener de tillitsvalgte at det nå vil være rimelig å gi begge jobb i Oslo T-banedrift. – Etter vår mening har arbeidsgiver satt i gang en testing som er ulovlig i forhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om kontrolltiltak i virksomheten, sier leder Rune Aasen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) og sosialtillitsvalgt Per Arne Nicolaysen. – Vi har mange andre tiltak som forhindrer at ansatte på t-banen går på jobb med promille. Alkoholbruk blant ansatte på t-banen har aldri vært noe problem. Derfor mener vi at en test som dette ikke er saklig begrunnet, sier Aasen og Nicolaysen. – Testen skulle også ha vært drøftet med de ansattes tillitsvalgte i forkant. Vi mener dette ikke er blitt gjort. Riktignok hadde vi et møte 19. desember i fjor som arbeidsgiver kalte drøfting, men da var tiltaket allerede satt i gang, og det ble heller ikke lagt fram noe skriftlig til drøfting, sier klubbleder på t-banedrift, Anette W. Michelet. fbaargang2008 fbseksjonSAM