CDT står for carbohydrate-definient transferring, og er en blodprøvetest. Den tas ofte, som i Oslo T-banedrift, sammen med en GGT-test (gamma-glutamylttransferanse) som indikerer leverskade. Ifølge forskning på rusmidler er den nyttig i behandling av mennesker som har et alkoholproblem. Illustrasjon: Knut Erik Hermansen dag de er på jobb. Derfor ønsker vi å unngå ansettelser der et alkoholproblem kan utgjøre en mulig sikkerhetsrisiko. – Alle som skal ansettes hos oss må gjennom en obligatorisk helseundersøkelse, og vi tester dem på flere forskjellige forhold som for eksempel diabetes og hjertesykdommer. Alkohol er derfor bare en liten del av en slik undersøkelse. Det er vår HMS-avdeling som står for undersøkelsen, og blodprøver sendes til et laboratorium. Vi får kun vite om folk har bestått helsesjekken eller ikke, aldri hvilken av testene som slo negativt ut. – Uakseptabelt – Jernbaneloven gir hjemmel for å alkoholteste førere av rullende materiell, men det er ikke det samme som å CDT-teste arbeidssøkere, skriver advokat Vidar Lindbekk i en betenkning. Han skriver at mange utelukkes fra aktuelle jobber på grunn av en test som viser at de har et problem som ikke eksisterer, og at dette er en Kilde: NOU 2003:4, Forskning på rusmiddelfeltet, en oppsummering av kunnskap og effekt av tiltak. uakseptabel konsekvens av den test som samtidig er så upresis at den også slipper folk med alkoholproblemer gjennom. Konklusjonen hans er derfor at CDT-testing ikke er forenelig med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og heller ikke med reglene for innhenting av sensitive personopplysninger i personopplysningsloven. – Også vi er opptatt av sikkerhet De tillitsvalgte understreker at også de er opptatt av sikkerhet. – Selv om jernbaneloven gir anledning til å teste førere, skal vi ha drøftinger om hvordan dette skal gjøres. Vi må finne ut hva vi har behov for, og så se på tiltak som er direkte knyttet til den jobben de ansatte skal gjøre. Ut fra en slik problemstilling er vi selvsagt villig til å drøfte tiltak og komme til enighet med ledelsen, sier Rune Aasen, Per Arne Nicolaysen og Anette W. Michelet, som også understreker at Oslo Sporveier har et godt fungerende akansystem i konsernet. Ubrukelig De tillitsvalgte mener også at en CDTtest er ubrukelig for å finne ut om folk har et alkoholproblem som kan utgjøre en risiko i jobben som t-banefører. Ifølge en artikkel av divisjonsdirektør Jørg Mørland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har CDT-tester begrenset treffsikkerhet der mange andre faktorer enn alkoholinntak kan påvirke resultatet. For høye verdier i forhold til alkoholbruk blir oftere målt hos kvinner enn hos menn, skriver Mørland. I en offentlig utredning fra 2003 om forskning på rusmiddelfeltet og en oppsummering av kunnskap og effekt av tiltak, beskrives CDT-testing slik: – Disse testene er ikke nyttige for å avdekke alkoholrelaterte problemer, men kan overvåke personer som får behandling for alkoholproblemer. – Må tenke sikkerhet – Hvorfor innførte dere slike tester, organisasjonssjef i Oslo T-banedrift, Marianne Slinde? – Vi må tenke sikkerhet i alt vi foretar oss. Våre ansatte har ansvar for svært mange mennesker hver eneste MISFORNØYD: Rune Aasen, Per Arne Nicolaysen og Anette W. Michelet mener Oslo T-banedrift har begynt å teste jobbsøkere for alkoholproblemer i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser og uten å ha drøftet det med tillitsvalgte. Fagbladet 3/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonSAM