Renovasjonen blir kommunal Trondheim Renholdsverk skal omorganiseres, og et politisk flertall ønsker at renovasjonen i byen igjen skal bli kommunal. Spenningen knytter seg til hva som vil skje med datterselskapet Retura AS. Tekst: PER FLAKSTAD I løpet av våren vil bystyreflertallet i Trondheim omgjøre aksjeselskapet Trondheim Renovasjonsverk (TRV) og datterselskapet Renholdsverket AS til en ordinær kommunal enhet. Den vil få ansvaret for husholdningsavfallet i byen og avfallet fra kommunal virksomhet. – Bra for de ansatte – Dette er veldig bra for de ansatte i Trondheim Renholdsverk, sier leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. – Hvis vi får på plass en rekommunalisering, vil de ansatte komme i en organisasjon som har fokus på kvalitet på tjenestene, ikke bare på økonomisk resultat. Det vil føre til at presset på lønns- og arbeidsvilkårene blir mindre, og det vil også kunne gå raskere å bli kvitt det tolønnssystemet som de ansatte må forholde seg til i dag. – Jeg tar det som et tegn på at privatiseringsbølgen er i ferd med å snu. All ære til Trondheim for å ta tilbake ansvar og styring. Dette er en stor og viktig prøvestein på hvordan det går an å ta utskilte selskaper tilbake til det offentlige, og et viktig eksempel til etterfølgelse, fortsetter han. AS eller KF? TRV har også datterselskapet Retura AS som håndterer næringsavfall i konkurranse med andre selskaper. Det er foreløpig uvisst hva politikerne ønsker å gjøre med dette selskapet. Styrene i både TRV og Renholdsverket anbefaler at renovasjonen tas tilbake som en ordinær kommunal tjeneste. Styret i Retura AS skulle også hatt møte i februar, men det ble utsatt. Styrevedtakene i de to andre selskapene sier ingenting om skjebnen til Retura, men de ansattes representanter i styrene i TRV har i en protokolltilførsel bedt om at Retura gjøres om til et kommunalt foretak. Alternativet er at Retura fortsetter som et aksjeselskap direkte underlagt Trondheim kommune, siden TRV som kommunal enhet ikke kan ha datterselskaper. Det mer enn antydes at Retura sannsynligvis vil bli solgt i løpet av få år hvis selskapet fortsetter som AS. Fra kommunalt til AS – og tilbake I 2002 ble renholdsverket omdannet til et aksjeselskap, etter at renovasjonen ble konkurranseutsatt på 90-tallet. I 2005 ble TRV omdannet til et konsern for å skille renovasjon av husholdningsavfall og næringsavfall. Flere juridiske betenkninger viser at det er problematisk for kommunen å tildele kontrakter direkte til Renholdsverket som aksjeselskap, og det rødgrønne flertallet i byen satte derfor i gang en prosess med tanke på å 30 > Fagbladet 3/2008 Illustrasjonsfoto: Dag G. Nordsveen, Samfoto fbaargang2008 fbseksjonSAM