TILBAKE: Det rødgrønne politiske flertallet i Trondheim vil ha renovasjonen tilbake som en ordinær kommunal tjeneste. sesregelverket. Som kommunal enhet kan Renholdsverket uproblematisk håndtere husholdningsavfallet. – Ifølge forurensningsloven, som er tilpasset EØS, er tjenester som retter seg mot næringslivet fortsatt konkurranseutsatt, derfor kan ikke de to datterselskapene Renholdsverket og Retura slås sammen i en kommunal enhet. Dermed er det spenning knyttet til hvordan Retura skal organiseres, sier rådgiver i Fagforbundet, Rolv Rynning Hanssen. Avgjøres i vår I februar holdt finans- og næringskomiteen i Trondheim en åpen høring om den framtidige organiseringen av Trond- heim Renovasjonsverk. Nå ligger saken hos rådmannen. Planen er at bystyret kommer til å avgjøre renovasjonsorganiseringen i løpet Rolv Rynning Hanssen, rådgiver i Fagforbundet. av våren og at detaljene med organisasjonsform og overføring av verdier kommer i en sak til høsten. rekommunalisere renovasjonen. Da vil problemstillingen med tildeling av kontrakter være løst, og renovasjonsordningen kommer under direkte folkevalgt styring. Rapport KS-Konsulent AS leverte i desember i fjor en rapport som skisserer forskjellige måter å organisere selskapet på. Det enkleste er å videreføre dagens konsernmodell, men tilknytningen mellom Renovasjonsverket og kommunen må forsterkes gjennom tydeligere kontroll fra kommunen. Dette er imidlertid ingen garanti for at private selskaper vil kunne argumentere for at organiseringen fortsatt ikke er i tråd med anskaffelsesregelverket, heter det i rapporten. Et annet alternativ er å etablere ett kommunalt foretak (KF) for næringsavfall som Retura håndterer i dag. Hvis Retura AS etableres som KF, kan det håndtere næringsavfall uten at dette kommer i strid med anskaffel- – Jeg tror nøkkelen ligger hos de rødgrønne politikerne i byen. Hvis de er enig med de tillitsvalgte og Fagforbundet i at Retura AS bør gjøres om til et kommunalt foretak, så blir det slik, sier Rolv Rynning Hanssen. – Retura eier også eiendommer i Trondheim. Hvis selskapet fortsetter som AS må politikerne til høsten vurdere hva som skal gjøres med dem. Hvis Retura blir omgjort til et kommunalt foretak, vil eiendommene fortsatt være under kommunal kontroll, sier Hanssen. Fagbladet 3/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonSAM