DRAR VESTOVER ARBEIDSINNVANDRERE: På byggeplassene i Russland jobber mange sentralasiater fra for eksempel Usbekistan og Tadsjikistan. Den store vandringen Den nye folkevandringen i vår del av verden består av håndverkere og kremmere på vei fra øst til vest – på jakt etter bedre betalte jobber. Vi har reist motsatt vei. Der er det skremmende tomt for fagfolk. Tekst og foto: HEIDI HATTESTEIN og MARIT BENDZ Noe forenklet går folkestrømmen fra tidligere sovjetstater til Russland, fra Russland til Polen og fra Polen til Norge. Arbeidere fra for eksempel Usbekistan reiser til Russland for å tette igjen hullene etter de som banker på døra til Vest-Europa. Norge ligger som en gullgryte i enden av regnbuen. Ikke noe annet land i Norden har tatt imot flere arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. En rapport fra forskningsstiftelsen Fafo viser at arbeidsinnvandringen har hindret flaskehalser og ført til økt sysselsetting, også blant nordmenn. Veien østover Men hvordan ser det ut i den andre enden av folkestrømmen, i ØstEuropa og Sentral-Asia? På vår reise østover møter vi russiske håndverkere, tømrere fra Tadsjikistan, kleshandlere fra Kasakhstan, frukthandlere fra Usbekistan, og absurd nok, en tømrermester fra Trøndelag som har reist motsatt vei, Torstein Kristiansen. Sammen med sivilarkitekt Rolf Jacobsen i Gaia Arkitekter har han tapt hjerte og arbeidsnever til et leirskoleprosjekt ved Ladogasjøen øst for St. Petersburg. Hit reiser de en håndfull ganger i året for å bygge økologiske halmhus til psykisk utviklingshemmede og leirskolebarn fra hele Russland, et arbeid som er arrangert gjennom stiftelsen BRO. Russland trenger tømrere Kristiansens eksiljobb forteller mye om hvilke konsekvenser den nye folkevandringen har. Her i Rysjkova ved Ladogasjøen er det bruk for ham. – Det er ikke mange fagfolk igjen på MOT STRØMMEN: Tømrermester Torstein Kristiansen har reist motsatt vei. Han jobber ved Ladogasjøen øst for St. Petersburg. den russiske landsbygda. De har fulgt strømmen til storbyen eller vestover, sier tømrermesteren. Han ramser opp: – Polakkene kommer til Norge, russerne drar til Polen. På den fattige landsbygda og i de gamle sovjetstatene hvor alt klappet sammen etter perestrojkaen, blir det tomt for fagfolk, sier tømrermesteren, som jobber på Kristoffertunet i Trondheim når han ikke er på byggetur i Russland. To tomme hender Det er pur markedskraft som forandrer verden foran øynene på oss: I Norge er det byggeboom og behov for kvalifisert arbeidskraft. Dertil kommer EU- og EØS-regler som gir friere flyt av arbeidskraft. Utenlandske håndverkere griper muligheten. De kommer hit med to tomme hender og vilje til å jobbe. 42 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM