I Foto: Ron Bruinvis INNHOLD > Foto: Eivind Senneset 8    TEMA: Fullt og helt, eller stykkevis og delt 14    Sprenger lavlønnstaket 16    En gave til de ansatte 18    Norsk veto fortsatt aktuelt 20    PORTRETTET: Full fyr i Odda 52    FOTOREPORTASJEN: Den siste riggen 58    Synlige spor i Guatemala FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 48    FOKUS: Kva er effektivt? 50 Seksjonslederen 61 Debatt 64    KRONIKK: Kampen om kysten 68 Oss 70 Kryssord 71    Tegneserie og Petit 74    JOBBLIV: Musikk fra syrommet Femstjerners sjukeheim Dei tilsette ved Masfjorden sjukeheim sette seg som mål å skape ein femstjerners heim. Dei set alle gode stunder inn i eit opplevingsfond. Når bebuarane takkar for den gode servicen, har dei lukkast å omsetje reklamen frå hotell til god omsorg. 44 > 27–50    HELSE OG SOSIAL Engasjerte medlemmer Fagforbundet i Telemark har engasjert seg for indianerne i Guatemala. Skole, barnehage, kvinnesenter og Folkets Hus er bygget. Dessuten får indianerne viktig opplæring i demokrati- og alliansebygging. 58 > 2 > Fagbladet 4/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak T E M J L M E R K Ø fbaargang2008 fbseksjonHEL