Foto: Edle Eidbo-Hansen Foto: Berit Bekkevold AKTUELT Kreativt i Kristiansand Sjekker sjukehjem Arbeidstilsynet Nord-Norge skal gjennomføre tilsyn ved om lag 70 sjukehjem i de tre nordligste fylkene. Første tilsynsrunde er planlagt ferdig tidlig i høst. Arbeidstilsynet vil undersøke om ledelsen ved hvert enkelt sjukehjem arbeider systematisk for å utvikle et godt arbeidsmiljø. De vil blant annet kartlegge rutiner for å følge opp sjukefravær, se om de har en vernetjeneste som fungerer og om de har et fysisk arbeidsmiljø som ikke påfører de ansatte uheldige belastninger. Tilsynene skal videre avdekke om de ansatte er sikret nødvendig opplæring for å kunne gjøre jobben sin og om de får muligheter til faglig utvikling. Dessuten skal Arbeidstilsynet se om det er samsvar mellom oppgaver og bemanning. KAS Ung omsorg 40 ungdommer mellom 16 og 18 år får i år sommerjobb innen helse og velferd i Trondheim. – Vi ønsker å vise ungdom hvor givende det kan være å jobbe i eldreomsorgen. Vi tenker rekruttering på lang sikt, sier Tor Åm, kommunaldirektør for helse og velferd. KAS To hundre deltakere fikk med seg to dagers surfing fra høydepunkt til høydepunkt. Sju av de to hundre kom fra Vågan kommune i Lofoten. – Fantastisk lærerikt og inspirerende, er den umiddelbare kommentaren til konferansen fra Marie Vagle, en av De syv søstre fra Vågan. Det er nemlig det de kaller seg etter noen timer på Kreativ omsorg 2008. For de er ikke så lite stolte over at en liten kommune i Nordland har sett seg i stand til å sende hele sju ansatte på et todagers seminar i Kristiansand. Det var ei dør i veggen Hermann Albert, rådgiver i Seksjon helse og sosial, med hovedansvar for Kreativ omsorg, har også et bestemt inntrykk av at den fjerde konferansen har vært en minst like stor suksess som de foregående. De to hundre tilreisende fikk rikelig med faglig og kulturelt påfyll. Turen til Spesialsykehuset for rehabilitering var ikke bare interessant. Deltakerne fikk også servering i Hundremeter-skogen og en saksofonkonsert etterfulgt av musikerens egen historie. For Tore Ljøkjel møtte veggen. INSPIRERT: – Det handler om å bry seg. Og i løpet av sommeren har VI planer om å arrangere ei livsgledeuke i Vågan, sier Kristin Larsen, Marie Vagl, Karin Johnsen, Heidi Madsen, Astrid Eliassen, Bente Svartsund og Siv Johnsen. – Men så fant jeg ut at det var ei dør i den veggen, fortalte han. Døra ut til en ny livsfase var for ham musikken. Og han tror vi alle kan finne en ny retning hvis livet ikke kjennes godt. Han har en optimistisk tro på at vi alle kan grave fram og utvikle nye egenskaper og evner. Dans og livsglede Alle innlederne, fra 14 år gamle Ola Schrøder Røyset til den rutinerte Marte Meo-veilederen Marianne Munch, sørget for både humoristiske og overraskende framføringer. Livsglede for eldre, som har sitt utspring blant sjukepleierstudentene i Kristiansand, og Forbundet Seniordans i Norge, satte sitt preg på den ene kvelden deltakerne var samlet. – Sittedans passer perfekt på aktivitetssenteret hvor jeg arbeider, mener Marie Vagle. Hun og hennes kolleger fra Vågan ble inspirert til å skape mer aktivitet og til å bruke uteområdene mer. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Hentet hjem sølv get diabetes. Den andre dagen skulle de hjelpe to søstrer som begge hadde falt hjemme. Den ene gikk på krykker, den andre med gåramme. En av dem var begynnende dement, glemte å spise og hadde gått ned i vekt. Det norske laget kom på andreplass. Tekst: WENCHE SKORBAKK NY DIABETIKER: Marit Håland Vestrheim veileder pasient i fotstell. Det norske vinnerlaget i helsefag har nylig vært i Emiratene sammen med dommer Berit Bekkevold. Hjelpepleier Berit Bekkevold reiste i mars til De forente arabiske emirater for å være sjefdommer i helsefag. Dette var den første nasjonale konkurranse i WorldSkills i Emiratene. Siden det ikke var så mange lag med denne første gangen, fikk jeg ta med Ina-Christine Jevnheim og Marit Håland Vestheim, forteller hun. De to norgesmestrene konkurrerte med sjukepleiere siden landet ikke har noen utdanning for helsefagarbeidere. Første dag var oppgaven å ta seg av en pasient med nyoppda- 28 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL