Vil fortsatt ha lange vakter I Modum arbeider åtte personlige assistenter og en bruker for å få dispensasjon fra arbeidsmiljøloven. Fagforbundet har mange hensyn å ta og mener det ikke er nødvendig med unntak. Tekst: KARIN E. SVENDSEN    Foto: INGVILD STEGANE Aslak O. Dahlen (69) i Modum, Buskerud, er hardt rammet av cerebral parese. Siden hans mor døde i 1996, har han hatt åtte personlige assistenter. Disse har gått i en turnus som Arbeidstilsynet årlig ga dispensasjon til fram til 2006. Siden er arbeidsmiljøloven endret, og dispensasjonsretten er i dette tilfellet overført til Fagforbundet. Forbundet vil ikke gi dispensasjon til den turnusen som tidligere ble fulgt. – Vi arbeidet annenhver uke. Den vakta som krevde dispensasjon fra arbeidsmiljøloven, gikk fra fredag kveld klokka 19 til mandag morgen klokka 5. Men vi hadde fri tre timer både lørdag og søndag, forteller Anne Grethe Grøsland. Grøsland har vært personlig assistent for Dahlen i åtte år. Sammen med sine sju kolleger, Dahlen selv og hans venn og støttespiller Ole Martin Kristiansen har Grøsland arbeidet for å beholde denne turnusen. Men Fagforbundets kompetansesenter på Østlandet og Modum kommune er blitt enige om en turnus som følger arbeidsmiljøloven. – Enigheten eksisterer bare mellom kommunen og forbundet. Verken bruker eller de ansatte er enige, sier Kristiansen. Han finner det underlig at de ansatte ikke ble kontaktet og hørt forut for inngåelse av en enighetsprotokoll som berører dem så sterkt. En aktiv mann Både Aslak og de ansatte ønsker den tidligere turnusen tilbake. Den største fordelen er ifølge Ole Martin Kristiansen at den tidligere turnusen ga Aslak mulighet til livsutfoldelse. – Aslak kan verken spise eller drikke ved egen hjelp. Men han har egen bil. Han og assistenten reiser gjerne en tur på fjellet, på hotell og dansegalla. Det kunne han gjøre med den gamle turnusen. Nå blir helga delt opp i sju vakter, og det blir umulig for ham å leve et aktivt liv. – For oss ansatte er det også den beste løsningen, sier Grøsland. Hun har så lang reisevei at hun nå sover på jobb uten betaling mellom vaktene i helgen mens hun tidligere fikk betalt for sine hvilende vakter som gikk fra klokka 23 til klokka 5 tre netter i uka. Støtte i Stortinget Grøsland forteller at Aslak Dahlen, Ole Martin Kristiansen og noen av de ansatte har hatt et møte med leder for DERFOR VIL IKKE KOMPETANSESENTERET GI DISPENSASJON: • Kommunens fagansvarlige har ingen faglige grunner for at det bør gis dispensasjon. • Arbeidstilsynet har tidligere anbefalt å redusere helgevaktenes lengde. • Det er lagt til rette med timebank slik at brukerens sosiale behov skal kunne tilfredsstilles. 30 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL