Stortingets Arbeids- og sosialkomité, Karin Andersen (SV), og regjeringens skyggeordfører i saken, Per Rune Henriksen (Ap). Der fikk de vite at Aslaks turnus var en del av grunnlaget stortingskomiteen brukte da arbeidsmiljøloven ble endret 1. januar 2007. Lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert muligheten for å gi dispensasjon. De bekrefter at turnusen i Modum falt innenfor loven. Mange hensyn Arne Sveen, leder ved Fagforbundets kompetansesenter, er uenig med de åtte assistentene. – Vi har hovedsakelig lagt vekt på at de faglig ansvarlige i kommunen ikke mener det er nødvendig å gi dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for å gi brukeren et godt nok tilbud, sier han. – Hva betyr det at alle ansatte og brukeren mener det er best? – Det er ikke noe nytt at ansatte i spesielle situasjoner ønsker lange vakter. Noe av vår oppgave er å ikke utvanne avtaler og arbeidsmiljøloven, sier Sveen. – Betyr det noe at Fagforbundets medlemmer var mer fornøyd med sin tidligere turnus? – Det betyr noe. Vi prøver så langt rå er å etterkomme medlemmenes ønsker, men vi må ha øynene på flere ting samtidig, sier Sveen. – Vi må sette ned foten Gerd Kristiansen, nestleder i Fagforbundet, skjønner godt hvorfor kompetansesenteret har valgt å ikke gi dispensasjon i denne saken. – Det kan ikke være sånn at de ansatte i kommunene må finne seg i dårlig betalte hvilende vakter annenhver helg. Vi kan heller ikke akseptere at de skal være på jobb flere dager i strekk, sier hun. – Av og til er det vi som må sette ned foten for at folk ikke skal jobbe helsa av seg, eller jobbe så mye at det går ut over familielivet. De som arbeider så tett på brukeren som i dette eksempelet, strekker seg ofte altfor langt. Da må vi prøve å beskytte dem. Kristiansen understreker at vi har arbeidsmiljøloven for å beskytte arbeidstakerne, og at det har tatt år å bygge den opp slik den er i dag. – I tillegg er det slik at dersom vi ikke er stramme i forhold til å innvilge dispensasjoner, møter vi argumentene om utvanning av tariffbestemmelsene om arbeidstid i tariffoppgjørene. SLITEN: – Aslak er sliten etter to års kamp for å beholde den gamle turnusen, sier Ole Martin Kristiansen. Fagbladet 4/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonHEL