KURS KURS I FAGFORBUNDET Fagforbundet Hordaland, Seksjon helse og sosial inviterer til fagdag s Etikk, kommunikasjon og egenomsorg Tid og sted: Auditoriet Haraldsplass sjukehus tirsdag 10. juni kl 10.30 s «Etikk mellom ideal og virkelighet» Helge Alsaker Solheim er cand. theol fra Universitetet i Oslo og master of management fra BI, jobber som sykehusprest på Haraldsplass Diakonale Sykehus og er leder for Klinisk Etikk-komité samme sted. s «Livet før døden» Anne Marthe Ulvik er cand. theol fra Universitetet i Oslo, jobber som sykehusprest på Haraldsplass Diakonale Sykehus, med særlig ansvar for Sunniva klinikk. s «Omsorg for omsorgsarbeideren» Cecilie Thorsen er spesialist i klinisk psykologi og spesialist i arbeid med avhengighetsvansker. Hun har bred erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innen relasjonsutvikling, kommunikasjon og samlivsfeltet. Ved Senter for Livsmestring arbeider hun bla med forebyggende virksomhet og helsefremmende tiltak. Målgruppe: Medarbeidere og mellomledere i alle typer organisasjoner Pris: Gratis for medlemmer. Kr 500,for ikke-medlemmer Påmeldingsfrist: 27. mai Påmelding: http://www.kurs-hordaland.no eller tlf. 55 59 48 40 Nyhet Vil du bli helsefagarbeider? Med praksis og nettstudier kan du bli helsefagarbeider via NKS. Kurset tar deg gjennom pensum ved hjelp av bøker, veiledningstekster, videoer og øvingsoppgaver. Er du hjelpepleier med ønske om en spesialisering? Du kan velge mellom psykisk helsearbeid, eldreomsorg eller rehabilitering. Alle er off. godkjente som fagskoleutdanninger av NOKUT. Kombiner jobb og utdanning – og start når du vil www.nks.no http:// www.fagbladet.no • Dagklasser    • Kveldsklasser    KURSTILBUD    • Fjernundervisning    • Nettforelesninger AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no/trondheim    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 4/2008 > 35 fbaargang2008 fbseksjonHEL