Der eldre hjelper eldre Pensjonistene ved Skiptvet Frivillighetssentral har skjønt at de er en ressurs også på eldre dager. Tekst: SUSANNE LUND JOHANSEN Foto: ERIK M. SUNDT Kjøkkenet til frivillighetssentralen fylles med herlig vaffellukt. Else Sandaker er godt i gang med å steke fem liter røre, og langbordet er dekket med stråmalt servise. Om kort tid kommer stavganggruppa tilbake fra en frossen skogstur, og da skal de få vafler og kaffe å kose seg med. Også flere andre eldre, en del fra sykehjem og trygdeboliger, kommer hit hver tirsdag klokken elleve. Istedenfor å sitte alene hjemme hver for seg, møtes de for å bidra i det frivillige arbeidet eller benytte seg av tilbudet. Og tilbudet er bredt og åpent for alle. På mandager er det veving hele dagen, på onsdager er det strikkekafé. Sentralen har kontinuerlig et prosjekt som heter Prosjekt åttiåringer, hvor eldre får informasjon om fallulykker, brannvern og hjelpemidler til dagliglivet. Med jevne mellomrom holdes dessuten ulike kurs, som for eksempel kurs i mobilbruk for eldre. Og på tirsdager har stavganggruppa fast formiddagstur. Sightseeing i skogen Elleve ivrige pensjonister med staver strener over frossen åker og inn i Østfolds granskog. De går som regel i en times tid. Hver gang har de avstemning om hvor de skal gå, og i dag skal de se på gamle husmannsplasser og hytter i marka. – Det blir skikkelig sightseeing dette, sier turgåer Elsa Olufsen idet de går inn i Gjerstad skog. Gjengen begynte med stavgangen for fire år siden, på initiativ fra frivillighetssentralen og pensjonistforeningen. Noen har kommet og gått, men de fleste har vært med siden starten. Sommerlig utflukt Varm vaffellukt ønsker stavganggruppa velkommen tilbake i sentralens kafé en time senere. Brukerne betaler femten kroner for kaffe og vafler, og inntektene går til å arran- > FRIVILLIGHETSSENTRALER • Skal være kontaktpunkt for mennesker, foreninger, lag og det offentlige. • Skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta i frivillig arbeid. • Det er rundt 290 frivillighetssentraler i Norge. • Den frivillige innsatsen (lag, organisasjoner, frivillighetssentraler og liknende) tilsvarer 115.000 årsverk. • Regjeringen ønsker å bedre vilkårene for frivillighet, og 26 nye sentraler ble opprettet i 2007 i tråd med dette. 36 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL