FRIVILLIG: Daglig leder Berit Kvisler tar godt vare på Arnt Svartedal (89) som hver torsdag sørger for at 29 eldre får tilkjørt varm mat. gere en utflukt hver sommer. Sentralen får også inntekter til utflukten ved å arrangere bingo på tirsdager etter kaffeslabberaset. Sist sommer gikk turen til et lysstøperi i Moss. Året før var de i Rottneros park i Värmland i Sverige. Lavbudsjettsbingo Bingoen foregår i enkle former. Daglig leder Berit Kvisler sitter ved et bord midt i rommet og snurrer på en trommel som plukker ut tallene. Freden senker seg i lokalet mens deltakerne markerer på kupongene sine. Premiene er husholdningsprodukter som kjøkkenhåndklær, såpe, lyspærer og skuresvamper. Deltakelsen skyldes heller ønske om sosialt samvær og å støtte opp om frivillighetssentralen, enn å vinne store gevinster. Still going strong 95 år gamle Margit Måleng stikker av med førstepremien. Hun er en trofast tilhenger av tirsdags-kafeen, og benytter seg for øvrig av tilbudet om å få tilkjørt middag fra sentralen. Klokken tre alle hverdager kjører en frivillig ut varm mat til de eldre i bygda, også på helligdager som faller på hverdager. Arnt Svartedal er en av de ti som sørger for dette. I en alder av 89 år kjører han hver torsdag ut middag til Margit og 28 andre eldre. Ruta tar nesten tre timer i den spredt befolkede bygda. – Så lenge jeg kommer meg rundt med maten mens den er varm, er det ingen grunn til å slutte. Det er artig å kunne gjøre nytte for seg, sier han. Arnt synes imidlertid det er synd at han ikke har noe særlig tid til å prate med dem han kommer til. – Det er jo mange som skulle ønske at vi kunne sitte ned litt. Arnt får kjøregodtgjørelse av kommunen – tre kroner per kilometer. Utover dette jobber han og holder bilen gratis. Meningsfull arbeidsdag Daglig leder Berit Kvisler er medlem av Fagforbundet, og den eneste ved sentralen som er ansatt og lønnet. Berit jobbet i 15 år som renholder, før hun tok jobben på den nystartede frivillighetssentralen for sju år siden. Hun har hodet fullt av planer for framtidige prosjekter. For eksempel prosjektet En å spise med, hvor eldre får nettopp det som Arnt og de andre matkjørerne ikke har tid; en som sitter ned og spiser middag med dem. Jevnlige brannøvelser hvor eldre lærer å bruke brannslokkingsapparat er en annen idé. Et prosjekt for gjenbruk av møbler en tredje. – Det er moro å drive med dette. Du får aldri to dager som er like, sier hun. Berit forklarer at hun prøver å huke tak i alle som trenger hjelp til å bygge et nettverk. Og om ikke alle hennes prosjekter lar seg gjennomføre, lykkes hun i alle fall med å skape møter mellom mennesker, og hjelpe dem med å hjelpe hverandre. SPREK GJENG: I fire år har pensjonistene tatt vare på både kropp og sjel ved å gå stavgang og gjenoppdage gamle tomter. Fagbladet 4/2008 > 37 fbaargang2008 fbseksjonHEL