Vold mot offentlig tjenestemann Vold mot offentlig ansatte som gjør en tjenestehandling, straffes strengt, og det gir automatisk ubetinget fengsel. Både Olav Reseland og Maren Eline Kleiven oppfordrer alle til å anmelde vold og trusler de blir utsatt for, i tillegg til å skrive avviksmeldinger. De understreker at det er viktig å legge vekt på at de utførte en tjenestehandling i anmeldelsen. Legevakten i Oslo må ta imot og forholde seg til mennesker med alt fra store psykiske problemer til en forstuet arm. Hjelpepleier Bente Schjelderupsen er en av dem som møter pasientene først. Når hun har vakt i resepsjonen, er jobben hennes å TRYGT: Legevakten i Oslo har systemer og personell for å håndtere truende personer. – Det er ikke så skummelt å jobbe i resepsjonen som det kanskje kan høres ut som, sier hjelpepleier Bente Schjeldrupsen. avklare situasjonen, forklare hva som skal skje og sluse pasientene videre i systemet slik at de får den hjelpen de trenger. – Spesielt på kvelder og netter kan folk være ruset og fulle, men jeg har egentlig aldri vært utsatt for episoder som jeg har opplevd som direkte truende, sier hun. – Mitt inntrykk er at de aller fleste situasjoner løser seg hvis du behandler folk med forståelse og respekt. Godt humør hjelper også – hvis du bruker humoren med fornuft. – Mange som kommer hit er engstelige, enten fordi de er syke selv, eller fordi de har med seg syke pårørende. Ofte opplever de ventetiden før de får behandling som lang, og det er i slike situasjoner vi må bruke vår menneskekunnskap og erfaring på å roe dem ned, sier hun. Legevakten har egne sikkerhetsvakter, og Schjelderupsen sier de gjør at hun føler seg trygg når hun har vakter i resepsjonen. – Vi er jo definert som et sted som skal kunne håndtere utagerende og ustabile mennesker. Derfor har vi systemer og spesialpersonell for nettopp slike situasjoner. Det kan nok høres mer skummelt ut å jobbe her som hjelpepleier enn hva som faktisk er tilfelle, sier Bente Schjelderupsen. Trygghetsfølelse Olav Reseland og Maren Eline Kleiven fra Politihøgskolen mener det er viktig å forsøke å snu en negativ opplevelse til noe positivt. De foreleste på et kurs om vold og trusler som Fagforbundet Oslo arrangerte. Kurset hadde samlet deltakere fra mange forskjellige yrkesgrupper, fra trafikkbetjenter til ansatte på sosialkontor. Felles for deltakerne var at de ønsket å vite mer om hvordan de skulle håndtere vanskelige og truende situasjoner, og ikke minst hvordan det er mulig å forebygge at brukere og klienter blir truende og voldelige. – Det er viktig å ha rutiner på hvordan eventuelle konfliktsituasjoner skal håndteres. Det er også viktig å bruke tid på å evaluere episoder, slik at rutinene hele tiden forbedres, sier Reseland og Kleiven. – Bruk avviksmeldinger aktivt. Dokumentasjon og rutiner gir de ansatte en trygghetsfølelse som gjør at de kan mestre vanskeligere situasjoner mye bedre enn de klarer hvis de framstår som usikre. Skal vinne situasjonen Hovedtyngden av kurset handlet om å redusere muligheten for konflikter eller farlige situasjoner. – Nesten alle løsninger handler om kommunikasjon. Hvis du klarer å vise at du har respekt for et annet menneske, og at du forsøker å sette deg inn i hans eller hennes situasjon, så vil du klare å håndtere det meste, sier Olav Reseland. – Bruk sjarmen, det er ikke galt å flørte litt. Maren Eline Kleiven definerer en god flørter som en person som    > Fagbladet 4/2008 > 39 fbaargang2008 fbseksjonHEL