STILLINGSMARKEDET Personlige assistent – helger og ferier Mann på 61 år bosatt i Oslo har personlige assistenter døgnet rundt. Pga meget omfattende fysisk funksjonsnedsettelse har jeg behov for hjelp til alle praktiske gjøremål. Jeg kommuniserer ved hjelp av øyebevegelser. Jeg er glad i å bli lest for og i å høre på radio. Jeg får intravenøs ernæring og har trachealkanyle. Meget hyggelig arbeidsmiljø med nært samarbeid med hjemmesykepleien. Jeg søker nå vikarer fra midten av juli til midten av september. Jeg søker også helgeassistent (ca en helg pr måned) og tilkallingsassistenter ved sykdom. Arbeidstid: dag, kveld og noe natt, men med mulighet for å gi utrykk for ønske om bestemte arbeidstider. Helsefaglig utdanning eller praksis er en fordel, men intet krav. Stillingen passer godt for studenter og spreke pensjonister. Gode norskkunnskaper er nødvendig. Omfattende opplæring vil bli gitt. Arbeidsgiver vil være ULOBA. Nærmere opplysninger om stillingene på tel 99 72 67 31. Søknad med CV og referanser sendes min kone på rrbjerke@hotmail.com eller Bjerke, Tennisveien 28 b, 0777 Oslo snarest. Nordberghjemmet er et moderne somatisk sykehjem eiet av en stiftelse tilknyttet Nordberg menighet. Sykehjemmet har 66 beboere og 21 dagsenterplasser. Sykehjemmet består av tre avdelinger med 22 beboere i hver avdeling. Avdelingene er inndelt i tre mindre enheter med 7 eller 8 beboere pr. enhet. Alle beboerne har store enerom med bad og toalett. Nordberghjemmet har som mål å være et sted hvor man ser hverandre som likeverdige, og sammen skaper en meningsfull hverdag, hvor livskvalitet står i fokus.Vi på Nordberghjemmet er selvfølgelig stolte av arbeidsplassen vår – de flotte lokalene, de vakre omgivelsene og alle fasilitetene vi kan tilby. HJELPEPLEIER/OMSORGSARBEIDER • 100% i turnus dag/aften • 50% stillinger natt Nordberghjemmet har et godt fagmiljø med tilnærmet alle stillinger besatt med fagutdannet personale. Det gis muligheter for kreativitet og nytenkning i et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vektlegges til stillingene. Vi kan tilby: NORDBERGHJEMMET • • • Et nytt og moderne sykehjem Spennende og utfordrende stillinger Utleieleilighet i tilknytning til sykehjemmet Tiltredelse etter avtale. Ansettelsesvilkår i henhold til tariffområdet HSH. Pensjonsordning i KLP. For nærmere opplysninger kontakt: Else Nysæther Heyning. Tlf.: 22701200 Søknad med attester og CV sendes Nordberghjemmet, Carl Kjelsensvei 23C, 0860 Oslo. E-mail adr. heyning@nordberghjemmet.no Søknadsfrist: 9. juni 2008. Oslo kommune Bydel Bjerke Økern omsorgsbolig Boliger består av 24 omsorgsleiligheter i Økernveien 149, og er et boligtilbud for eldre med behov for en tilrettelagt bolig, tilgjengelig personal og hjelp til pleie og omsorg. Personalet utfører hjemmetjenester som hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjelpepleier Natt 65,20% Utlysningsnr.: 0144981. Ltr. 21-31. Fast stilling på natt 65,20% f.o.m. 23.06.2008. Turnus med arbeid hver 3. helg. 23,15 timer pr. uke. Stillingskrav • Autorisert hjelpepleier / Autorisert omsorgsarbeider • Erfaring som utøvende hjelpepleier eller omsorgsarbeider • Erfaring fra eldreomsorg og hjemmetjenester • Har faglig interesse og engasjement • Er positiv, fleksibel og har gode samarbeidsevner • Er ansvarsbevisst og jobber selvstendig • Grunnleggende datakunnskaper Personlig egnethet vektlegges. Kjennskap til omsorgsprogrammet Gerica vil være en fordel. Opplæring i vil bli gitt. Kontaktperson: Liv Jorun Kvam, avd.spl. tlf. 23 17 20 66/61. Søknad sendes til: Økern omsorgsboliger v/Avd.sykepleier, Økernveien 149, 0580 Oslo. Søknadsfrist: 02.06.2008 Bydel Bjerke Erich Mogensøns vei 38, 0594 Oslo www.oslo.kommune.no http:// www.fagbladet.no Ja til felles sambandsreglement Sosial- og helsedepartementet har sendt ut et høringsbrev om felles sambandsreglement for nødetatene. Seksjon samferdsel og teknisk er positiv til et slikt felles reglement. Forutsetningen er at det blir syste- matisk evaluert og tilpasset gjeldende rutiner. Etter seksjonens mening kan et felles reglement bidra til enklere rutiner og bedre samkjøring av rutiner enn i dag.    PF 42 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL